آرشیو پاورپوینت‌های معماری

كنترل اتوماتيك فشارخون با استفاده از كنترلر PID و تنظيم پارامترهاي آن توسط الگوريتم ژنتيك

کد:B_237

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول مقدمه 1
فصل دوم بیماری فشارخون و روش های درمان پزشکی 4
2-1 مقدمه 4
2-2 تعريف فشار خون 6
2-3 انواع فشار خون 7
2-3-1 علائم 7
2-3-2 تشخيص 8
2-3-3 درمان 8
2-4 افزايش فشار خون 11
2-4-1 شکل فشار خون بدخيم يا تشديد شده 12
2-5 عوارض ناشی از فشار خون بالا 12
2-5-1 نارسايی قلبی 12
2-5-2 نارسايی کليه 13
2-5-3 ضعف بينايی 13
2-5-4 سکته مغزی 13
2-5-5 حمله گذرای ايسکمی 14
2-5-6 فراموشی 14
2-5-7 بيماری عروق قلبی 14
2-5-8 سکته (حمله) قلبی 15
2-5-9 بيماری عروق محيطی 15
2-6 شيوه های درمان فشار خون بالا 15
2-7 برخی داروهای پايين آورنده فشار خون 16
فصل سوم استفاده از الگوريتم ژنتيك در تنظيم پارامترهاي كنترلر PID 17
3-1 مقدمه 17
3-2 کنترلر PID 18
3-2-1 مقدمه 18
3-2-2 اجزاي كنترلر 19
3-2-3 PID پيوسته 20
3-2-4 بهينه سازی کنترلر 20
3-2-5 مشخصات کنترلر های تناسبي-مشتق گير-انتگرالگير 21
3-2-6 مثالي از تنظيم پارامترهاي كنترلر PID 22
3-2-6-1 كنترل تناسبي 23
3-2-6-2 كنترل تناسبي – مشتق گير 24
3-2-6-3 كنترل تناسبي – انتگرالي 25
3-2-6-4 اعمال كنترلر PID 26
3-3 الگوريتم ژنتيک 27
3-3-1 مقدمه 27
3-3-2 تاريخچه الگوريتم ژنتيك 28
3-3-3 زمينه های بيولوژيكي 29
3-3-4 فضای جستجو 30
3-3-5 مفاهيم اوليه در الگوريتم ژنتيک 31
3-3-5-1 اصول پايه 31
3-3-5-2 شمای کلی الگوريتم ژنتيک 31
3-3-5-3 کد کردن 32
3-3-5-4 کروموزوم 32
3-3-5-5 جمعيت 33
3-3-5-6 مقدار برازندگی 33
3-3-5-7 عملگر برش 34
3-3-5-8 عملگر جهش 36
3-3-6 مراحل اجرای الگوريتم ژنتيک 38
3-3-7 همگرايي الگوريتم ژنتيك 43
3-3-8 شاخص هاي عملكرد 44
3-3-8-1 معيارITAE 44
3-3-8-2 معيار IAE 44
3-3-8-3 معيار ISE 44
3-3-8-4 معيار MSE 45
3-4 تنظيم پارامترهاي كنترلر PID با استفاده از الگوريتم ژنتيك 45
3-4-1 تاريخچه 46
3-4-2 نحوه تنظيم پارامترهاي كنترلر PID با استفاده از الگوريتم ژنتيك 46
3-5 مدل سازي رياضي سيستم تنظيم فشار خون 47
3-5-1 مقدمه 47
3-5-2 مدل هاي ديناميكي توسعه داده شده 48
3-5-2-1 مدل اول 48
3-5-2-2 مدل دوم 49
3-5-2-3 مدل سوم 50
3-5-2-4 مدل چهارم 52
3-6 پياده سازي سيستم تحويل دارو براي تنضيم فشارخون 53
فصل چهارم الگوريتمهاي هم تكاملي هم كارانه 55
4-1 مقدمه 55
4-1-1 مفهوم هم تكاملي در طبيعت 55
4-1-2 الگوريتم هاي هم تكاملي ( CEAs) 56
4-2 تاريخچه 57
4-3 چرا از الگوريتمهاي هم تكاملي استفاده مي كنيم؟ 58
4-3-1 فضاي جستجوي بزرگ يا نامحدود 59
4-3-2 عدم وجود يا مشكل بودن بيان رياضي معيار مطلق براي ارزيابي افراد 60
4-3-3 ساختارهاي پيچيده و يا خاص 61
4-4 معايب هم تكاملي 62
4-5 طبقه بندي الگوريتم هاي هم تكاملي 64
4-5-1 ارزيابي 64
4-5-1-1 كيفيت و چگونگي Payoff 66
4-5-1-2 روش هاي اختصاص برازندگي 66
4-5-1-3 روش هاي تعامل بين افراد 67
4-5-1-4 تنظيم زمان به هنگام سازي 68
4-5-2 نحوه نمايش 69
4-5-2-1 تجزيه مسأله به اجزاي كوچكتر 69
4-5-2-2 توپولوژي فضايي 69
4-5-2-3 ساختار جمعيت 69
4-6 چهارچوب كلي الگوريتم هم تكاملي همكارانه 70
4-7 مقاوم بودن در الگوريتم هاي هم تكاملي هم كارانه 70
4-8 تئوري بازيهاوتحليل الگوريتم هم تكاملي براساس مفاهيم تئوري بازي تكاملي 72
4-9 زمينه هاي كاربرد الگوريتم هاي هم تكاملي 75
فصل پنجم شبيه سازي ها و نتايج 78
5-1 مقدمه 78
5-2 كنترل بهينه فشارخون حين عمل جراحي توسط الگوريتم ژنتيك 78
5-2-1 شبيه سازي سيستم كنترل اتوماتيك فشارخون با كنترلر PID والگوريتم ژنتيك 79
5-2-1-1 انتخاب مدل رياضي 79
5-2-1-2 انتخاب كنترلر 80
5-2-1-3 انتخاب تابع برازندگی برای الگوريتم ژنتيک 81
5-2-1-4 اعمال کنترلر و عمل کردن الگوريتم ژنتيک 82
5-2-2 نتايج شبيه سازی 84
5-2-3 پاسخ هاي حاصل از اجراي برنامه شبيه سازي شده 85
فصل ششم نتيجه گيري و پيشنهادات 88
6-1 نتيجه گيري 88
6-2 پيشنهادات 89
مراجع 90

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پروژه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد
قیمت :3 هزارتومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:120صفحه
حجم فایل:1مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *