آرشیو پایان‌نامه‌های معماری

دانلود مطالعات طراحی مجموعه سینمایی با رویکرد نماد شناسی

مطالعات مجموعه سینمایی

دانلود مطالعات طراحی مجموعه سینمایی با رویکرد نماد شناسی

مطالعات مجموعه سینمایی

کد: c_144

چکیده

با توسعه جوامع انسانی و بروز خلاء معانی در فضاهای ساخته شده، کیفیت فضاها و نقش مؤلفههای ادراکی در شکلدهی فضاهای مختلف، مورد توجه طراحان و برنامهریزان محیطی قرار گرفته است. در این میان، نشانهها به عنوان عناصری مطرحند که میتوانند خوانایی شهرها را تقویت نموده و با نمود کالبدی ارزشهای معنایی و فرهنگی جامعه، موجب ایجاد و تداوم هویت شهری شوند. از این رو، دستیابی به ابزارهایی جهت تعریف و ایجاد نشانههای شهری ضروری مینماید. در این راستا هدف از پژوهش حاضر، یافتن معیارهای مؤثر در نشانه شدن یک عنصر در فضای شهری، جهت دستیابی به رهنمودهای طراحی یک مجموعه سینمایی در شهر تبریز میباشد. بدین منظور در این پژوهش کیفی، پس از مرور ادبیات موضوع و تدوین یک چارچوب مفهومی از نشانههای شهری و مؤلفههای تشکیلدهنده آن در قالب رویکرد نشانهشناسی لایهای، با انجام یک پژوهش میدانی، به شناسایی نشانهها در محیط شهری و عوامل مؤثر بر ایجاد آنها از دیدگاه مخاطبان پرداخته شده است. یافتههای بدست آمده، حاکی از تأثیرگذاری سه مؤلفهی اصلی کالبدی، کاربری و معنایی در شکلگیری نشانههای شهری است. همچنین نتایج حاصل از بررسیها نشان داد در صورتی که ارتباط مؤلفهها با توجه به مناسبات مکانی و زمانی، همسو و وحدتگرا باشد، منجر به شکلگیری یک بافت کارکردی و قابل ادراک شده و موجبات خوانایی و هویتمندی محیط شهری را فراهم میآورد. در ادامه، با بهرهگیری از این یافتهها، یک مجموعهی سینمایی در شهر تبریز طراحی شده است.

برای دانلود فهرست مطالب اینجا کلیک کنید. 

دانلود رساله معماری ، دانلود مطالعات طراحی دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر، دانلود مطالعات طراحی دانشکده معماری، دانلود مطالعات طراحی سینما همراه با نقشه های اتوکدی

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول: دانلود مطالعات طراحی مجموعه سینمایی با رویکرد نماد شناسی

فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 159 صفحه
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت قبل از تخفیف 50000 تومان

دانلود مطالعات طراحی مجموعه سینمایی با رویکرد نماد شناسی

مطالعات طراحی مجموعه سینمایی نماد شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *