محیط زیست

دانلود پروژه طراحی سیستم جمع آوری شیرابه در مدفن پسماند

کد:B_289

فهرست مطالب

فصل اول كليات
-1-1-اطلاعاتي راجع به شيرابه در مدفن پسماند
-2-1-شكل گيري شيرابه در مدفن پسماند
1-2-1- آماده سازي تعادل آبي مدفن پسماند
2-2-1- گنجايش زمينةپسماندهای جامد.
3-1 عوامل مؤثر بر كيفيت شيرابه.
1-3-1 تركيب پسماند
2-3-1- زمان سپري شده
3-3-1- دماي محيط
4-3-1-رطوبت موجود.
5-3-1-اكسيژن موجود.
4-1-ارزيابي كيفيت شيرابه
1-4-1 تست هاي آزمايشگاهي
1-1-4-1- تست نفوذ آب(ASTM)
2-1-4-1- تست استاندارد نفوذ يا تراوش.
3-1-4-1-تست TCLP
4-1-4-1-روش بارندگي مصنوعي شيرابه
5-1-4-1-روش استخراج چند گانه(MEP)
2-4-1- مطالعه و بررسي شيرابه با استفاده از Lysimeter
3-4-1- طراحي پيشگويانه
5-1- عوامل مؤثر بر كميت شيرابه
1-5-1- مقدار بارندگي.
2-5-1- نفوذ آبهاي زيرزميني
3-5-1- ميزان رطوبت پماند
4-5-1- طراحي پوشش نهايي
-6-1-ارزيابي كميت شيرابه:
1-6-1-ميزان توليد قبل از بسته شدن مدفن پسماند
1-1-6-1-حجم شيرابه بدليل تراكم فشار.
2-1-6-1-افت شيرابه بدليل تبخير
3-1-6-1- افت شيرابه بدليل جذب در پسماند.
4-1-6-1- مدل كامپيوتري
2-6-1- ميزان توليد پس از بسته شدن مدفن پسماند.
1-2-6-1- روش متعادل نگه داشتن آب.
2-2-6-1-مدل هاي كامپيوتري در تلفیق و پيوند روش تعادل آب(در ارتباط با روش متعادل نگه داشتن آب.)
3-2-6-1- معادله تجربي
4-2-6-1- مدل رياضي
5-2-6-1-سنجش مستقيم نفوذ
6-2-6-1-خلاصه اظهارنظرهاروي توليد دراز مدت شيرابه
-7-1- تركيب شيرابه
1-7-1- تغييرات و دگرگونيها در تركيب شيرابه
2-7-1- پيدا كردن منشأ تركيبات(رديابي تركيبات)
-8-1-مدل هاي توزيع شيرابه
فصل دوم طراحي سيستم جمع آوري شيرابه مدفن پسماند
-1-2-سيستم جمع آوري شيرابه
1-1-2- پوشش مدفن پسماند
2-1-2-كنترل شيرابه در مدفن پسماند
1-2-1-2-سيستم لايه پوششي تحتاني (لاينز)براي MSW
2-2-1-2- سيستم لايه پوششي تحتاني(لاينز)براي Monofill ها.
3-2-1-2-ساختار لايه پوششي خاك رس
4-2-1-2-ساختار لايه پوششي ژئوممبرن
3-1-2- لايه زهكشي
4-1-2-طرح گودال(چالة)و لوله جمع آوري شيرابه
1-4-1-2-گودال (چاله)شيرابه
2-4-1-2- لوله جمع آوري شيرابه
5-1-2-تسهيلات جمع آوري شيرابه
6-1-2-احداث گودال جمع آوري شيرابه
7-1-2-تسهيلات نگهداري و نقل مكان شيرابه
8-1-2-دريچه پاكسازي خط شيرابه
9-1-2- ايستگاه بالابري و پمپ جمع آوري شيرابه
10-1-2-مخزن نگهداري شيرابه
11-1-2-سيستم هاي زدايش شيرابه
1-11-1-2- جريان گرانشي
2-11-1-2-رايزر شيب جانبي
-2-2-حركت شيرابه در مدفن هاي فاقد زهكشي
-3-2-نقص سيستم هاي جمع آوري شيرابه
1-3-2-گرفتگي لوله
2-3-2-خردشدگي لوله
3-3-2- طراحي غلط
-4-2-حفظ و نگهداري سيستم جمع آوري شيرابه
فصل سوم -طراحي ديگر اجزاي مدفن پسماند
-1-3- انتقال آب بارندگي
1-1-3- طراحي كانال آب بارندگي
2-1-3- طراحي آبگذر
3-1-3- طراحي حوضچه هاي آب بارندگي
-2-3-غشاي ژئوسنتري
1-2-3-طراحي كانال مهار و برون ريز
2-2-3-وزن مجاز وسيله نقليه
3-2-3-بررسي لغزش خاك پوشش
4-2-3-بررسي از نظر نشت غير يكنواخت
-3-3-طرح هرّه خاكريز
-4-3-ثبات مدفن
-5-3-مطالبي در مورد طراحي لرزه اي مدفن ها
-6-3-طراحي جاده دسترسي
فصل چهارم – توليد شيرابه و مديريت آن
-1-4-مديريت شيرابه
1-1-4-بازيافت شيرابه
2-1-4-تبخیر شیرابه
3-1-4- تصفيه شيرابه
4-1-4- تصفيه مرداب(زمينهاي خيس)
منابع و مآخذ

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پروژه طراحی سیستم جمع آوری شیرابه در مدفن پسماند

قیمت محصول :2هزار تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:143صفحه
حجم فایل:2 مگابایت

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *