ادبیاتسایر رشته ها

دانلود پایان نامه غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

 کد:B_282

فهرست
فصل اول مقدمه و روش تحقیق 1
1-1-کلیات 2
1-2- فرضیه ها 2
1-3- روش کار 2
1-4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3
1-5-روش و ابزار گردآوری اطلاعات 3
1-6-جامعه ی آماری 3
1-7-شعر و آفرینش 3
1-8-شعر و فرهنگ شاعر 5
1-2-ساختار ( structure ) یا ساخت 6
1-3-زمینه ی تاریخی ساختارگرایی7
1-4-اصول ساختار گرایی8
1-4-1-دید همزمانی و درزمانی7
1-4-2-زبان وگفتار7
1-4-3-دال و مدلول.8
1-4-4-روابط هم نشینی و جانشینی8
1-5-اهداف ساختارگرایی8
1-5-1-ساختار شعر کلاسیک فارسی9
1-5-2-ساختار شعر نو فارسی9
1-6-شعر روایتی10
1-6-1-شعر روایی در ادبیات فارسی10
1-6-2-انواع اشعار روایی10
1-6-2-1-اشعار غنایی ( lyric poetry ).12
1-6-2-2-اشعار عرفانی – تعلیمی (mystic- didactic poetry )13
1-6-3-شعر روایی در ادبیات معاصر فارسی14
1-6-4-شعر روایی در ادبیات غربی14
فصل دوم18
2-1-قیصر امین پور19
2-2-حوزه های هنری شاعر20
2-3-کاربرد واژگان امروزی.24
2-4-آثار پور قیصر امین.24
2-5-قالب های شعری.25
2-6-سید حسن حسینی27
2-7-معرفی شعر سید حسن حسینی28
2-8-اسطوره در شعر حسینی29
2-9-آثار سید حسن حسینی30

فصل سوم31
3-1-غزل در پویه ی تاریخ32
3-1-1-معنای لغوی واصطلاحی غزل33
3-1-2-مضامین و زبان مشخص و محدود غزل34
3-1-3-غزل در عربی35
3-1-4-غزل در غرب.35
3-2-سیر تحول تاریخی غزل35
3- 2-1-اشعار غنایی در ایران پیش از اسلام.35
3-2-2-غزل در ایران پس از اسلام36
3-2-3-تغزل چیست ؟.36
3-2-4-فرق غزل و تغزل38
3-2-5-دوره رواج غزل ( آغاز قرن ششم تا پایان قرن نهم ).40
3-2-6-شاعران موثر در تحول غزل.42
3-2-7-غزل عارفانه یا سیر تحول غزل از نظر معنی43
3-2-8-غزل در نیمه اول قرن نهم تا اواسط قرن دوازدهم.45
3-2-9-غزل در دوره ی بازگشت ( از اواسط قرن دوازدهم تا دوران مشروطیت )46
3-2-10-غزل دوران معاصر ( از دوران مشروطیت تا عهد حاضر )46
3-3-انواع ساختار غزل47
3-3-1-انواع ساختارهای اصلی یا پایه47
3-3-1-1-ساختار خطاب .49
3-3-1-1-1-انواع مخاطب 51
3-3-1-2-ساختار غیبت .53
3-3-1-3-ساختار حدیث نفس55
3-3-1-3-1-تک گویی درونی 55
3-3-1-3-2-تک گویی نمایشی55
3-3-1-3-3-حدیث نفس یا خود گویی 56
3-3-1-3-ساختار گفتگو .57
فصل چهارم58
4-1-یک داستان کوتاه 59
4-2-غزل هایی که حاوی داستانند؛ اما دارای ساختار روایی نیستند .60
4-2-1-غزل هایی که دارای تلمیح هستند.60
4-2-2-غزل هایی که حاوی یک حکایت هستند60
4-2-3-غزل های دارای مقدمه برای گفتگو .61
4-2-4-غزل های ارجاعی62
4-2-4-1-رخدادهای شخصی62
4-2-4-2 رخدادهای تاریخی.63
4-2-4-3-رخدادهای مذهبی – اساطیری.64
4-3- تعریف غزل روایی64
4-4- بخش های اصلی یک غزل روایی .65
4-4-1- مقدمه65
4-4-2- تنه66
4-4-3 –پایان.66
4-5- داستان و عناصر آن.68
4-5-1- داستان.68
4-5-2-قصه 69
4-6- کیفیت عناصر داستانی در غزل روایی.70
4-6-1- شخصیت (character)70
4-6-1-1- شخصیت ها بر اساس میزان نقش آنها در داستان70
4-6-1-1-1- شخصیت مخالف.70
4-6-1-1-2-شخصیت مقابل70
4-6-1-1-3-شخصیت همراز70
4-6-1-2-انواع شخصیت ها براساس تمایزات فردی71
4-6-1-3- انواع شخصیت ها بر اساس تحول آنها در داستان.71
4-6-1-4- شخصیت ها در غزل روایی 71
4-6-1-4-1 -شخصیت های اصلی71
4-6-1-4-2- شخصیت های فرعی که خود به سه دسته تقسیم می شوند71
4-6-2- صحنه72
4-6-2-1-صحنه ی فراخ منظر و صحنه نمایشی73
4-6-2-2- صحنه فراخ منظر و نمایشی در غزل روایی .73
4-6-2-1- صحنه در غزل روایی74
4-6-2-1-1-زمان.74
4-6-2-1-2 مکان74
4-6-3- پیرنگ75
4-6-3-1-تفاوت داستان با پیرنگ75
4-6-3-2- انواع پیرنگ75
4-6-3-3 پیرنگ در غزل روایی76
4-6-3-3-1- انواع غزل روایی از نظر وجود پیرنگ76
4-6-3-3-2- انواع غزل روایی از نظر نوع پیرنگ78
4-6-4- زاویه ی دید .79
4-6-4-1 -زاویه ی دید درونی79
4-6-4-1-1- راوی – قهرمان 80
4-6-4-1-2- راوی – ناظر 80
4-6-4-2- زاویه ی دید بیرونی 80
4-6-4-4- زاویه ی دید در غزل روایی80
4-6-5- عمل داستانی81
4-6-6 حادثه82
4-6-6-1- حادثه ی استقلال یافته 82
4-6-6-2 -حوادث اصلی و فرعی 82
4-6-6-3- حادثه در غزل روایی83
4-6-7-گفتگو83
4-6-7 -1-گفتگو در غزل روایی 84
4-6-8- مضمون یا درون مایه84
4-6-8-1- انواع درون مایه 84
4-6-8-2- درون مایه در غزل روایی85
4-6-9- کشمکش85
4-6-9-1- انواع کشمکش.86
4-6-9-1-1- کشمکش جسمانی86
4-6-9-1-2- کشمکش ذهنی .86
4-6-9-1-3- کشمکش اخلاقی.86
4-6-9-2- کشمکش در غزل روایی86
4-6-10- اوج86
4-6-10-1- اوج در غزل روایی 87
4-6-11- گره گشایی و نتیجه گیری87
4-6-11-1- گره گشایی و نتیجه گیری در غزل روایی .87
فصل پنجم 89
5-1-درآمدی بر شعر و شعرای مورد بحث90
5-2- غزل¬های روایی91
5-2-1- بررسی داستان های روایی و عناصر آن 92
5-3- غزل¬های غیر روایی عبارتند از.98
5-3-1- غزل¬های ارجاعی98
5-3-1-1- رخدادهای تاریخی – مذهبی99
5-3-1-2-رخدادهای شخصی114
5-3-1-3- رخداد مذهبی اساطیری124
5-3-2-غزل هایی که دارای تلمیح هستند132
5-3-3-غزل های دارای مقدمه برای گفتگو146
نتیجه گیری.148
فهرست منابع و مآخذ.150

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پایان نامه غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی 

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:155صفحه
حجم فایل:2 مگا بایت

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *