ادبیاتسایر رشته ها

دانلود مقايسة مباني فكري و سنت شعري رودكي (پدر شعر فارسي) و نيما يوشيج (پدر شعر نو فارسي)

 کد:B_284

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه و پيشگفتار 1
نخستين شناسندگان رودكي 4
نخستين شناسندگان نيما يوشيج 7
عقايد و افكار رودكي: 9
1- عقايد و افكار حكيمانه و اندرزگويي 9
2- رقيق القلب و باهوش بودن رودكي 11
3- حس بي‌نيازي 12
4- نيكنامي 12
5- مذهبي بودن 13
عقايد و افكار نيما يوشيج: 16
1- مهرباني و دلسوز بودن 16
2- اجتماعي و سياسي بودن نيما 18
3- پند و اندرزگويي 25
4- پايبندي نيما به زادگاه و طبيعت و مظاهر آن 26
5- استواري و پايبندي به عقايد 30
6- اصول عقايد نيما در باب نظم و نثر 30
7- عقايد مذهبي نيما 31
معلومات رودكي و بازتاب آن در اشعارش 32
1- قرآن و حديث 36
2- اشاره به داستانهاي قرآن و اساطير سامي 37
3- بهره‌گيري از مضامين شعر عرب و اشاره به سرايندگان آنها 37
4- اشاره به اساطير ايراني و داستانهاي پهلواني 38
5- اشارات علمي و فلسفي 38
معلومات نيما يوشيج و بازتاب آن در اشعار وي 39
1- آشنايي و تسلط بر زبان فرانسه 39
2- ياد‌گيري زبان عربي 39
3- تسلط بر سبك و اوزان اشعار قدما 40
4- آشنايي با هنر موسيقي 40
5- تدريس زبان فارسي و عربي 41
6- توانايي بر نويسندگي و داستان نويسي و نمايشنامه نويسي 41
7- آشنايي با نقد ادبي 42
8- تسلط بر سبك رمانتيسم و سمبليسم 42
9- آشنايي نيما با فقه و اصول و حكمت 45
رودكي پدر شعر فارسي و علل و دلايل آن 46
نيما پدر شعر فارسي و علل و دلايل آن 53

نكات دستوري و صنايع ادبي در اشعار رودكي 60
1- ويژگيهاي صرفي 61
1-1) افعال 61
2-1) اسمها 62
3-1) حروف 63
– استعمال حروف ربط يا اضافه مركب 64
4-1) پيشوندها 64
استعمال و حذف به قرينة پيشوند « بـ » تاكيدي 64
استعمال پيشوند‌هاي كهن 65
استعمال پسوند (ومند) به جاي مند 65
استعمال فراوان كاف تحبيب، تصغير، تلطيف 65
ابدال حروف 66
2) ساختار نحوي 66
2-1) جمله 66
2-2) ضماير 66
3-2) تكرار كلمه 67
نكات دستوري 68
اضافه تشبيهي 68
كاربرد دو حرف اضافه براي يك متمم 69
صفت جانشين موصوف 70
صفت فاعلي 70
صفت بياني 71
صفت مفعولي 71
بدل 71
قيد شك و ترديد 71
قيد تنبيه 72
صوت (شبه جمله تأسف) 72
ضمير ملكي 72
پسوند دارندگي و اتصاف 72
انواع الف 72
الف ندا 72
الف زايد 73
الف تاكيد 73
الف اطلاق 73
اسم مصدر 73
ي مصدري 73
فعل دعايي 74
جمله معترضه 74
اضافه استعاري 74
واو حاليه 74
كه حاليه 75
قيد حالت 75
كاربرد مي براي تاكيد 75
استفهام تقريري 75
حرف ربط براي تسويه 75
نمونه‌‌هايي از صنايع ادبي در اشعار رودكي 75
تشبيه 76
استعاره 78
استعاره كنائي (از نوع تشخيص) 79
كنايه 80
ايهام 81
تضاد، طباق 81
غلو 82
مجاز 82
ردالمطلع 82
جناس زايد 82
طرد و عكس 83
تمثيل 83
هجويه 83
ذو وزنين 84
حشو 84
نكات دستوري و صنايع ادبي در شعر نيما 85
استعاره 85
كنايه 86
مجاز 86
تشبيه 88
سمبل 89
صفت‌ مفعولي مركب 91
كنايه 93
صفت فاعلي مرخم 94
تاثير گذاري رودكي و كلام وي بر گويندگان پس از خود 97
1- سعدي 102
2- مسعود سعد- قطران تبريزي- ابوالمظفر مكي پنجدهي- سنايي- سعدي-
اديب‌الممالك 102
3- سنايي 103
4- كسايي مروزي- رشيد و طواط 104
5- دقيقي 104
6- سعدي 104
7- وزير ابي‌طيب مصعبي 105
8- عنصري بلخي 105
9- ابوشكور بلخي- فردوسي 105
10- ابوطاهر خسرواني 106
11- ابوشكور بلخي 106
12- فردوسي 106
13- ازرقي هروي 107
14- رابعه- عنصري- سنايي غزنوي- قطران تبريزي- امير معزي نيشابوري- رشيد و طواط- ظهير‌الدين فاريابي- فريدالدين عطار نيشابوري- خواجوي كرماني- اوحدي مراغه‌اي 107
15- سنايي- ابن‌يمين 109
تأثيرگذاري نيما و كلام وي بر گويندگان پس از خود 110
1- شهريار 110
دو مرغ بهشتي 111
2- ضياء هشترودي 112
3- ميرزاده عشقي 112
4- اسماعيل شاهرودي 113
5- شين پرتو 114
6- فروغ فرخ زاد 114
7- نصرت رحماني 116
گستردگي انواع قالب‌هاي شعري در شعر رودكي 120
گستردگي انواع قالب‌هاي شعري در اشعار نيما يوشيج 124
رودكي و مديحه‌سرايي در اشعار او 136
نيما يوشيج و مديحه‌سرايي 143
ويژگيهاي اشعار رودكي 149
ويژگيهاي اشعار نيما 160
مضامين اشعار رودكي 169
مدح 169
تغزل 171
توصيف 172
خمريات 173
مرثيه 174
هجو 176
زهد و پند 177
مضامين اشعار نيما يوشيج 180
طبيعت گرايي 180
شب 186
انسان دوستي 189
نمادگرايي (سمبوليسم) 191
راز و رمز جانوران در شعر نيما 196
1- آواز قفس 197
2- پرنده منزوي 197
3- توكا 198
4- خريت 199
5- خروس 200
6- داروگ 201
7- روباه 202
8- سيوليشه 202
9- شب‌پره‌ ساحل نزديك 203
10- غراب 204
11- ققنوس 205
12- قو 206
13- كاكلي 206
14- كبك 207
15- كرم ابريشم 207
16- كك كي‌ (گاو نر) 207
17- گاو 208
18- گرگ 209
19- لاشخورها 210
20- مرغ شكسته‌پر 211
سبك اشعار رودكي 213
بررسي سبكي نمونه‌هايي از اشعار رودكي 217
شعر زندگاني و مرگ 217
شعر عصا بيار كه وقت عصا و انبان بود 218
نتيجه‌گيري 224
سبك اشعار نيما 226
نمونه‌اي از شعر آزاد نيما «شعر مهتاب» 227
نتيجه‌گيري 231
فهرست منابع و مآخذ 233

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود مقايسة مباني فكري و سنت شعري رودكي (پدر شعر فارسي) و نيما يوشيج (پدر شعر نو فارسي)

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:327صفحه
حجم فایل:512 کیلوبایت

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *