سایر رشته هامدیریت

اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژي آموزشي بركارايي نيروي انساني در دبيرستانهاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران (سالهاي 83-82 و 80 – 79)

کد:B_263

«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
چكيده
فصل اول : کليات تحقيق 1 1-1- مقدمه 2
1-2- شناخت وطبقه بندي فوايد اقتصادي آموزش و پرورش 4
1-2-1-فوايد خصوصي آموزش و پرورش 5
1-2-2 – فوايد خصوصي مستقيم 5
1-2-3-فوايد خصوصي غير مستقيم 5
1-2-4-فوايد اجتماعي آموزش و پرورش 6
1-2-5-فوايداجتماعي مستقيم 7
1-2-6-فوايد اجتماعي غيرمستقيم 7
1-3-اهداف و ضرورت پژوهش 9
1-4-فرضيه هاي تحقيق (پژوهش) 9
1-5-كليات پژوهش 10
فصل دوم :مروري بر ادبيات تحقيق 11
مباني نظري تحقيق ومروري برمطالعات تجربي 12
2-1-مقدمه 12
2-1-1-ديدگاههاي اقتصاد دانان كلاسيك درباره اهميت اقتصادي آموزش 13
2-1-2-ديدگهاي اقتصاددانان نئوكلاسيك درباره اهميت اقتصادي آموزش 16
2-1-3-ديدگاههاي اقتصاددانان معاصر درباره اهميت اقتصادي آموزش 17
2-2-نظريه سرمايه انساني 31
2-2-1-مفهوم سرمايه انساني 33
2-2-2-سرمايه گذاري درسرمايه انساني 35
2-2-3-ويژگيهاي سرمايه انساني 38
2-2-4-كاركردهاي سرمايه انساني 43
2-2-5-تشكيل سرمايه انساني ازطريق آموزش و پرورش 46
2-2-6-تشكيل سرمايه انساني از طريق آموزش ضمن خدمت 50
2-3-نقش آموزش و پرورش دررشد و توسعه اقتصادي 51
2-3-1-انواع آموزش و پروش و رشد اقتصادي 54
2-4-سرمايه گذاري درآموزش و پرورش 62
2-5-توجيه اقتصادي درآموزش و پرورش 64
2-6-كيفيت آموزش و پرورش 69
2-7-تحقيقات انجام شده درجهان 74
فصل سوم :روش اجراي تحقيق 88
متدولوژي تحقيق 89
مقدمه 89
3-1-تابع توليد 93
3-1-1-روشهاي پارامتري 93
3-1-2-روشهاي ناپارامتري 94
3-2-ويژگيها و قابليتهاي روش تحليل پوششي داده ها (DEA) 95
3-2-1-مزاياي روش تحليل پوششي داده ها 95
3-2-2-معايب روش تحليل پوششي داده ها 97
3-3-تعريف واحدهاي تصميم گيري (DMU) 97
3-4-انواع كارايي ازديدگاه فارل 98
3-5-كارايي درتحليل پوششي داده ها (DEA) 101
3-6-مدلهاي DEA 102
3-6-1-مدل CCR 103
3-6-1-1-تعريف كارايي درمدل CCR 105
3-6-1-2-مثالهاي مربوطه به مدل CCR 105
3-6-1-3-مدلهاي ستانده گراو نهاده گر درمدل CCR 110
3-6-2-مدل BCC 116
3-6-3-تفاوت CCR و BCC 118
3-7-مدل اندرسن – پيترسون(AP) 120
3-8-بررسي بازده مقياس درروش DEA 122
3-9-جمع بندي 125
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها 128
تجزيه و تحليل نتايج حاصل از مدل DEA 129
4-1- مقدمه 129
4-2-معرفي دبيرستانهاي موردمطالعه 130
4-3- انتخاب داده ها و ستانده ها 132
4-4-معرفي مدل مورد استفاده 134
4-5-تجزيه و تحليل نتايج 135
4-5-1-تاثير آموزش بركارايي دبيرستانها 141
4-5-2-تاثير تكنولوژي آموزشي بركارايي دبيرستانهاي منطقه (2) 149
4-5-3-بررسي فرضيات تحقيق 157
4-5-4-عامل توليد مازاد (اضافي) Slack 159
4-5-5-انتخاب الگوي مناسب براي بنگاه 160
4-6-خلاصه اي از تجزيه و تحليل نتايج 165
4-6-1-تجزيه و تحليل جدول 16-4 167
4-6-2-فرق كارايي فني و كارايي مقياس 169
فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات 171
نتيجه گيري و پيشنهادات 172
منابع 174

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژي آموزشي بركارايي نيروي انساني در دبيرستانهاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران  (سالهاي 83-82 و 80 – 79)

قیمت محصول : 2 هزار تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:183صفحه
حجم فایل:800کیلوبایت

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *