سایر رشته هامدیریت

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

کد:B_259

فهرست مطالب
عنوان صفحه

تشكر و قدرداني أ
تقديم به ب
چكيده د
فصل اول : كليات تحقيق 1
مقدمه 2
بيان مسئله 4
اهميت موضوع تحقيق 6
اهداف تحقيق 8
دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع 9
فرضيه هاي تحقيق 10
قلمرو تحقيق 11
جامعه آماري 11
روش تحقيق 12
روش جمع آوري اطلاعات 12
روش تجزيه و تحليل اطلاعات 13
ساختار كلي تحقيق 13
تعريف واژه ها 13
فصل دوم : ادبيات تحقيق 17
بخش اول : روشهاي تامين مالي 19
تاريخچه 20
شيوه هاي تامين مالي 22
روشهاي متداول براي تامين مالي 25
تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت 26
وامهاي بلند مدت 29
ويژگيهاي وامهاي بلند مدت 29
مزاياي وامهاي بلند مدت 29
معايب وامهاي بلند مدت 30
سهام ممتاز 30
ويژگي هاي سهام ممتاز 31
انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي 32
مزاياي انتشار سهام ممتاز 33
معايب انتشار سهام ممتاز 34
سهام عادي 35
ويژگيهاي سهام عادي 35
انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي 38
مزاياي انتشار سهام عادي 38
معايب انتشار سهام عادي 39
اختيار خريد سهام 40
ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي 41
مزاياي اختيار خريد سهام 42
معايب اختيار خريد سهام 43
سهام عادي 43
ويژگيهاي عمومي سهام عادي 44
نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها 45
نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها 46
سودهاي توزيع نشده شركت 46
سود انباشته 50
مزاياي استفاده از سود انباشته 51
معايب استفاده از سود انباشته 52
روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها 53
سود سهمي 54
اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15 59
بازده سهام 60
بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي 62
هزينه سرمايه 63
محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه 69
مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري 70
معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري 70
معايب استفاده ارزش بازار 72
نظريه هاي ساختار سرمايه 73
مفروضات CAPM 74
نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت 80
موسسات درحال رشد 81
موسسات در حال افول 81
موسسات در حال بلوغ 81
تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست ) 81
عوامل موثر بر سياست تقسيم سود 82
بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها 86
تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها 87
تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها 88
تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها 89
تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها 89
اهرام مالي 92
سيات تقسيم سود و ارزش شركت 93
اصول اساسي حاكم بر تحقيق 93
اثر سياست تقسيم سود 94
سودآوري و ارزش شركت 95
رشد تقسيم سود و رشد سودآوري 96
بخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج) 98
تحقيقات انجام شده در خارج از ايران 99
تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران 104
فصل سوم : متدولوژی تحقيق 105
مقدمه 106
روش تحقيق 106
اهداف تحقيق 107
فرضيه هاي تحقيق 108
جامعه آماري 110
نمونه آماري 110
قلمرو تحقيق 119
روش جمع آوري اطلاعات 119
روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق 120
ضريب همبستگي پيرسون 120
آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع استاتيك 124
آزمون واريانس دو جامعه – توزيع f( استندكور/ فيشر) 128
آزمون K-S 130

فصل چهارم : نتایج و تجزيه و تحليل تحقیق 131
مقدمه 132
آزمون فرضيه ها 132
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 142
مقدمه 143
نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق 143
نتيجه گيري كلي 145
پيشنهادت تحقيق 146
پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق 146
پيشنهادات آتي 146
محدوديتهاي تحقيق 147
منابع و مآخذ
ضمائم و پيوستها

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

قیمت :  2 هزارتومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:150 صفحه
حجم فایل:1مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *