برقسایر رشته ها

دانلود پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

کد:B_223

چکیده
دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می¬شود و کد گسترده بوجود می¬آید .
بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می-دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می¬رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می¬شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می¬شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می¬شود .
تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود می¬کند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط می¬شود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری می¬کند وارد می¬شود .
در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار می¬گیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار می¬دهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است .

فهرست مطالب
فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف …………………………………………………………………………………………. 1
1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 تعا ریف ………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک ……………………………………………………………………………… 3
1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک …………………………………………………………………………………. 4
1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته …………………………………………………………………………………………. 5
1-3 نامساوی ولچ ……………………………………………………………………………………………………………………………6
1-4 نامساوی سید لینکوف …………………………………………………………………………………………………………………….6
1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته ………………………………………………………………………………………. 7
فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ………………………………………………………………………………….. 8
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-2 تعریف ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
2-3 دنباله¬های کلاسیک ……………………………………………………………………………………………………………….. 10
2-3-1 دنباله¬هایی با طول ماکزیمال …………………………………………………………………………………………….10
2-3-2 خواص دنباله¬های ماکزیمال ……………………………………………………………………………………………………. 11
2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع ……………………………………………………………………………………………………………… 13
2-4-1 روش دنباله مستقیم (DS) ……………………………………………………………………………………………………… 13
2-5 کدPN ……………………………………………………………………………………………….. 14

2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی ………………………………………………………………………………………………….. 15
2-5-2 مجموعه دنباله¬های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز ……………………………………………………………………… 16
2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله¬های ماکزیمال ……………………………………………………………….. 17
2-6 دنباله گلد ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
2-7 مجموعه کوچک رشته¬های کازامی …………………………………………………………………………………………………. 20
2-8 مجموعه بزرگ رشته¬های کازامی ………………………………………………………………………………………………….. 21
فصل سوم : نحوه¬ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ……………………………………………………………………….. 22
3-1 تولید کد ماکزیمال ………………………………………………………………………………………………………………………. 23
3-2 تولید کد گلد ………………………………………………………………………………………………………………………….28
3-3 تولید کد کازامی ………………………………………………………………………………………………………………………32
فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ……………………………………………………………. 36
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 37
4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد …………………………………………………………………………………….. 38
4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ………………………………………………………………………………. 40
4-4 نگاهی به مخابرات سیار ……………………………………………………………………………………………………………… 41
4-5 طریقه¬ی مدولاسیون ………………………………………………………………………………………………………………46
4-6 پدیده دور- نزدیک ………………………………………………………………………………………………………………………. 46
4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA ………………………………………………………………………………………… 49
4-8 بررسی مساله¬ی تداخل بین کاربران …………………………………………………………………………………………… 49

فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی …………………………………………………………………………………………. 50
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………..51
5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی ……………………………………………………………………………………………. 52
5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی ………………………………………………………………………………………………. 57
5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………. 62
5-5 عملکرد خطای بیت ……………………………………………………………………………………………………………….. 66

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :  دانلود پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

قیمت: 6  هزارتومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:80صفحه
حجم فایل:823کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *