سایر رشته هاعلوم تربیتی

رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي

کد:B_204

فهرست مطالب
فصل اول (طرح تحقيق)
مقدمه 2
بيان مساله 5
اهداف تحقيق 7
فرضيه هاي تحقيق 7
تعريف اصطلاحات 8
شيوه هاي فرزندپروري 8
مكان كنترل 9
فصل دوم (پيشينه تحقيق)
گفتار اول: خانواده 11
مقدمه
ابعاد شيوه هاي فرزندپروري 13
بعد «گرم» بودن والدين 13
بعد «كنترل» والدين 14
جنبه هاي مثبت كنترل والدين 15
جنبه هاي منفي كنترل والدين 17
بعد «تعهد» (دخيل شدن) والدين 18
الگوهاي با وم ريند در مورد شيوه هاي فرزندپروري 19
والدين داراي اقتدار منطقي 20
والدين استبدادي 21
والدين آزاد گذار 22
والدين افراطي (زياده رو) و والدين و مسالحه كار (سهل انگار) 23
الگوهاي جديد فرزندپروري باوم ريند 25
تأثير متقابل كودك و والد بر يكديگر 26
نگرش هاي فرزندپروري – عمل فرزندپروري 28
گفتار دوم: مكان كنترل
مقدمه 30
مفاهيم و اصول در نظريه يادگيري اجتماعي راتر 30
درك سازه مكان كنترل 33
تحول شخصيت از ديدگاه راتر 35
جنبه هاي منفي احاطه و كنترل 37
پيامدهاي شخصي منفي 38
پيامدهاي منفي بين فردي و اجتماعي 39
بررسي مقياس هاي مكان كنترل 39
گفتار سوم: سوابق پژوهشي
الف – تحقيقات انجام شده درباره شيوه هاي فرزندپروري درداخل و خارج از كشور 42
ب – تحقيقات انجام شده درباره مكان كنترل در داخل و خارج كشور 45
ج – بررسي ارتباط شيوه هاي فرزندپروري و مكان كنترل در گسترة تحقيقات 49
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه 57
جامعه آماري 57
نمونه آماري 57
روش نمونه گيري 57
ابزارهاي گردآوري اطلاعات و شاخص هاي روان سنجي 57
پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري بانتون 57
روايي 58
پايايي 58
نمره گذاري 58
مقياس مكان كنترل نوويكي – استريكلند
روايي 59
پايايي 60
نمره گذاري 61
روش تحقيق 62
شيوه اجراي تحقيق 62
روشهاي آماري تحليل داده ها 63
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
الف – تحليل توصيفي 65
ب – تحليل استنباطي 71
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
خلاصه تحقيق 75
بحث و نتيجه گيري 75
محدوديت هاي تحقيق
الف – محدوديتهاي خارج از كنترل پژوهشگر 77
ب – محدوديتهاي در كنترل پژوهشگر 78
ارائه پيشنهادها (پيشنهادات) 79
كاربردها 79
منابع 81

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي 

قیمت: 4  هزارتومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:97صفحه
حجم فایل:120کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *