روانشناسیسایر رشته هاعلوم تربیتی

دانلود پایان نامه بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با هويت فردي در نوجوانان دختر متوسطه شهر ري تهران

کد:B_206

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه 1
بيان مسئله 2
هدف 3
اهميت و ضرورت موضوع مورد مطالعه 4
فرضيه هاي پژوهش 5
متغيرهاي پژوهش 6
تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها 6
فصل دوم
2-1 – مرحله نوجواني 9
2-2 – اهميت مطالعه دوران بلوغ 9
2-2-1- رشد جسماني 10
2-2-2 رشد عقلي – ذهني 12
2-2-3- رشد عاطفي 13
2-2-4- رشد اجتماعي 18
2-3- مفهوم هويت 20
2-4- تعريف هويت 21
2-5- كودك، هويت و نظريه هاي آن 21
2-5-1- نظريه روانكاوي 22
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-5-2- نظريه يادگيري اجتماعي 22
2-5-3- نظريه شناختي 23
2-6- نوجواني و هويت 23
2-7- جنبه هاي ضمني و آشكار خودآگاهي 26
2-8- هويت از ديدگاههاي مختلف 27
2-8-1- اريكسون 27
2-8-2- مارسيا 31
2-8-3- نقد الگوي مارسيا و اريكسون 37
2-8-4- لوينگر 37
2-8-5- رويكرد فرآيند محوري برزونسكي 40
2-8-6- استانلي هال 41
2-8-7- اتورانك 41
2-8-8- اشپرانگر 42
2-8-9- بلوز 42
2-8-10- والون 43
2-9- شكل گيري هويت 43
2-10- عوامل موثر در شكل گيري هويت 47
2-11- عواملي كه بر رشد هويت تاثير مي گذارند. 48
2-12- پايگاههاي هويت 49
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-13- تعدد هويت‌ها 50
2-14- شخصيت و تعلقات اجتماعي 50
2-15- تحول هويت در سنين مختلف 51
2-16- بحران هويت 52
2-17- بحران هويت از ديدگاه اريكسون 54
2-18- نظر روانشناسان كشور ما درباره تعريف بحران هويت 56
2-19- اختلالات مربوط به هويت 57
2-20- جنس و هويت 58
2-21- پژوهشهاي انجام شده مربوط به هويت در خارج از كشور 60
2-22- پژوهشهاي انجام شده مربوط به هويت در داخل كشور 61
– دلبستگي
2-1- مفهوم شناسي دلبستگي 62
2-2- مؤلفه هاي اصلي دلبستگي 65
2-3- خواستگاه هاي نظري دلبستگي 66
2-3-1- مباني روان پويشي نظريه دلبستگي 66
2-3-2- نظريه يادگيري 67
2-3-3- نظريه تحول شناختي 68
2-3-4- نظريه كردار شناسي 69
2-3-5- نظريه دلبستگي بالبي 70
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4- نظريه دلبستگي تئوري بالبي 71
2-5- سبك هاي دلبستگي از ديدگاه هاي مختلف 76
2-6- انواع سبك هاي دلبستگي 79
2-6-1- سبك دلبستگي ايمن 79
2-6-2- سبك دلبستگي نا ايمن – اجتنابي 80
2-6-3- سبك دلبستگي نا ايمن – دوسوگرا 82
2-7- مراحل شكل گيري دلبستگي در نوزادان 83
2-8- تحول دلبستگي در نوجواني 85
2-9- تداوم دلبستگي از كودكي تا نوجواني 85
2-10- عوامل موثر بر ثبات دلبستگي از كودكي تا بزرگسالي 87
2-11- دلبستگي و سازمان شخصيت 88
2-12- دلبستگي و آسيب شناسي رواني در دوره نوجواني 91
2-12-1- اختلال رفتارهاي ضد اجتماعي 91
2-12-2- اختلال بي اشتهايي رواني 92
2-12-3- اختلال افسردگي 93
2-12-4- الگوهاي رفتار مرضي در دوره نوجواني 93
2-12-5- اختلال گسستگي 94
2-13- پديده هاي دلبستگي و گسستگي 95

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-14- ارتباط دلبستگي، گسستگي و تاريخچه خشونت كودكي 96
2-15- معيارهاي تشخيص دلبستگي 101
2-16- ارتباط هويت و دلبستگي 102
2-17- پژوهشهاي انجام شده مربوط به دلبستگي در خارج از كشور 102
2-18- پژوهشهاي انجام شده مربوط به دلبستگي در داخل كشور 104
2-19- پژوهشهاي انجام شده مربوط به ارتباط هويت و دلبستگي در خارج از كشور 105
فصل سوم
3-1- طرح پژوهش 108
3-2- متغيرهاي پژوهش 108
3-3- تعريف و تعيين جامعه 108
3-4- نمونه پژوهش 108
3-5- روش نمونه گيري 109
3-6- ابزار اندازه گيري 109
3-7- روش اجراي پژوهش 114
3-8- روش آماري 115
فصل چهارم
– تجزيه و تحليل داده‌ها 117
– آمار توصيفي 119
– تجزيه و تحليل داده‌ها در قالب فرضيه هاي پژوهش 119
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم
– بحث و نتيجه گيري 125
– محدوديت هاي پژوهش 128
– پيشنهادات 128
– ضمايم و پيوستها
– منابع

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پایان نامه بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با هويت فردي در نوجوانان دختر متوسطه شهر ري تهران 

قیمت: 3  هزارتومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:150صفحه
حجم فایل:351کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *