روانشناسیسایر رشته ها

دانلود پایان نامه بررسي و شناخت خشونتهاي زنان عليه مردان، گزارش شده در روزنامه هاي كشور

کد:B_198

چكيده تحقيق :
اين تحقيق در نظر دارد به بررسي علل خشونت زنان عليه مردان طي 6 ماهه گذشته شده را با رجوع به روزنامه هاي كثير الانتشار (مورد ارزيابي قرار دهد 2 پرسش زيرمبناي كار پژوهشگر بوده است:
1. خشونت هاي زنان عليه مردان بررسي شده درروزنامه هاي كشور از مهر لغايت اسفيند 82 كدامند؟
2. چه عواملي موجب افزايش فراوان خشونت زنان عليه مردان درسالهاي اخير شده است؟
3. پديده خشونت زنان عليه مردان چه پيامدهاي اجتماعي براي جامعه خواهد داشت؟
در اين فصل به تعريف اصطلاح خشونت روزنامه كيهان ، اطلاعات، همشهري، و جام جم پرداختيم.
در فصل دوم به بررسي خشونتهاي خانگي وسائل مربوط به آن (چه خشونت زنان عليه مردان و برعكس) ، آزار جنسي و مسائل زنان را وادار به جبهه گيري مي كند، مسئله تحريك زنان توسط مردان به يكي از عوامل بسيار مهمي است كه باعث اعمال خشونت زنان شده است.
همچنين بي اعتنايي به ارزشهاي اخلاقي كه باعث سست شدن پايه هاي اخلاقي جامعه شده و راه را براي نفوذ ناهنجاريها باز مي‎كند اشاره شد.
پست انگاشتن نقش هاي زنانه مسئله اي بسيار مهم است با توجه به خطير و سخت بودن آن براي زنان و به تفاوت داشتن جامعه نيست به آن بار رواني منفي را براي زنان جامعه به ارمغان مي‎آورد.
در فصل سوم، روش تحقيق، طرح تحقيق، فن تحقيق، طرح تحليلي، طرح اجرايي را بيان كرديم.
با توجه به آن اين تحقيق داراي پايگاه اكتشافي است، از انجا كه علل پيدايش اين نوع خشونت درمان بيشتر نمود دارد و با توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه پيش بيني مي‎شود كه بدليل اين كه اين امر در گذشته اي نه چندان دور اتفاق افتاده است از رشد تاريخي نيزاستفاده شده است.
در رابطه با بررسي و شناخت و علل گرايي زنان به خشونت در چارچوب رشد اكتشافي و مطالعه توضيحي انتخاب شده است كه به علت يابي و علل گرايش آنان به خشونت پرداخته شده است. و در رابطه با بررسي كلي خشونتهاي زنان عليه مردان طرح تحقيق از نوع مطالعه انتقادي است. در رابطه با بررسي پديده خشونت و خشونت زنان عليه مردان از فن كتابخانه استفاده شده است. در رابطه با بررسي و تأثير نموندگي مورد مطالعه در روزنامه ها در چهارچوب رشد آينده از فن مشاهده استفاده مي گردد.
تحليل تخصصي اين تحقيق در چارچوب مجموعه داده ها بدست آمده از مطالعه كتابخانه اي ازيكسو و داده ها حاصل از بكارگيري فنون و مشاهده موارد خشونت از سوي ديگر صورت گرفته است.
تحليل تئوريك اين پژوهش با توجه به اهداف اعلام شده به واسطه تعقيب تأثير است اجتمتاعي اين پديده در چهارچوب مطالعات علم جامعه شناسي ارتباطات تحليل فونكيسوني يا كاركردي خواهد بود
طرح اجرايي اين تحيقق از ابتداي پائيز 82 شروع و در تابستان 1383 به پايان رسيد.
در فصل چهارم به ارائه و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوطه پرداختيم كه اين فصل در نظر دارد مسئله دختران خشن كه تقريبا در جوامع امروزي با پسران خشن برابري مي‎كند مورد بررسي قرار دهد.
همچنين نقش رسانه هاي جمعي و اثرات آن بر افزايش يا كاهش خشونت و تبليغ آن به عنوان يك هنجار را مورد بررسي قرار دهد.
مسئله بسيار مهم نهاد خانواده كه نقش اساسي و حساس دارد را در تربيت كودكان سالم را دارد نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.
فرهنگ سازي براساس حقوقي اسلامي انساني نه بعنوان يك شعار بلكه بعنوان يك طرح مهم و اساسي مطرح گرديده كه بايد مسئولين را بيشتر متوجه امور فرهنگي و حقوقي زنان نمايد.
با توجه به اين كه كشور ما در حال توسعه مي‎باشد لازم ديده شد كه همگام با پيشرفت صنعتي پيشرفتهاي فرهنگي و اجتماعي نيز مد نظر قرار گيرد تا بطور كلي از جامعه سنتي فاصله بگيريم.
نقش مدرسه بعنوان خانه دوم كودك لازم ديده شد مورد بررسي قرار گيرد.
تشنجات خانوادگي كه باعث بسياري از آسيبهاي اجتماعي است و از جمله مسئله دختران فرار را با خود به ارمغان مي‎آورد لحاظ شده است.
اوقات فراغت بعنوان مسئله پايان اين فصل از جوانب و بعدهاي گوناگون قضيه مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل پنجم با توجه به اطلاعات وتحقيقات انجام گرفته نتيجه گيريهاي انجام شده است كه مسئولين و پژوهشگران را در جريان و پيشنهاداتي به مسئولين مربوطه جهت رفع اين آسيب بسيار مهم اجتماعي كه در زمانه حاضر بيشتر نمود پيدا كرده شده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه
تاريخچه مطالعاتي 2
بيان مسئله 10
فرضيات يا پرسشهاي تحقيق 14
اهداف مطالعاتي 15
حدود مطالعاتي 16
اهميت مطالعاتي 17
تعريف اصطلاحات 19
فصل دوم: مرور مطالعاتي
خشونتهاي خانگي 26
آزار جنسي 27
تحريك زنان توسط مردان 28
بي اعتنايي به ارزشهاي اخلاقي 28
پست انگاشتن نقش هاي زنانه 29
فصل سوم: روش تحقيق
رسش تحقيق 33
طرح تحقيق 34
فن تحقيق 35
طرح تحليلي 36
طرح اجرايي 37
فصل چهارم: ارائه و تجزيه و تحليل اطلاعات
دختران خشن 39
رسانه هاي خشن 40
ناديده انگاشتن نهاد خانواده 43
فرهنگ سازي بر اساس حقوق اسلامي و انساني 43
همگام با پيشرفت صنعتي 45
مدارس آگاه 46
تشنجات خانوادگي و دختران نوجوان 47
اوقات فراغت 48
فصل پنجم: استنتاج
استنتاج 52
پيشنهادات 56
ضمائم 57
كتابنامه 59

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پایان نامه  بررسي و شناخت خشونتهاي زنان عليه مردان،  گزارش شده  در روزنامه هاي كشور

قیمت:4  هزارتومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:65صفحه
حجم فایل:42کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *