سایر رشته هاعلوم سیاسی

دانلود پایان نامه مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا (2005 تا 1997)

کد:B_172

فهرست مطالب
عناوين صفحه

چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول كليات
1-1 بيان مساله 5
2-1 ضرورت انجام تحقيق 7
3-1 اهداف پژوهش 7
1-3-1 اهداف كلي 7
2-3-1 اهداف جزئي 7
4-1 محدوده ي زماني و مكاني تحقيق 7
5-1 پيشينۀ تحقيق 8
6-1 كليد واژه‌ها 9
1-6-1 دموكراسي 9
2-6-1 اقتدارگرايي 10
3-6-1 جهاني شدن 10
7-1 موج جديد دموكراسي 11
8-1 پرسش اصلي 12
1-8-1 پرسشهاي فرعي 12
9-1 روش تحقيق 12
10-1 روش گردآوري اطلاعات 12
11-1 چارچوب نظري تحقيق 13
1-11-1 نظريه اقتدارگرايي لينتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 14
2-11-1 نظريه دموكراسي : دوتوكويل و ماركس 14
12-1 چارچوب نظري محقق 15
13-1 نمودار 15

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬(فصل دوم)
بخش اول
1-2 دموكراسي چيست 19
2-2 مباني حكومت دموكراتيك 20
1-2-2 حقوق مدني 21
2-2-2 اصل نمايندگي 21
3-2-2 حكومت جمهوري 22
4-2-2 تفكيك قوا 22
5-2-2 نظارت قوا بر يكديگر 22
6-2-2 پارلمان و پارلمانتاريسم 23
7-2-2 ساختار پارلمان 23
8-2-2 دموكراسي پارلمان و دموكراسي رياستي 23
9-2-2 فرآيند تشكيل دولت 24
10-2-2 كابينة دولت 24
11-2-2 تشكيل ائتلاف 25
12-2-2 اشكال تصميم گيري در دموكراسي‌ها 25
13-2-2 مسئوليت پذيري حكام و مقامات سياسي 25
الف – مسئوليت مقامات انتفاعي 25
ب – مسئوليت مقامات غير انتفاعي 25
3-2مباني حكومت اقتدارگرا 26
1-3-2 اقتدار 26
2-3-2 منابع اقتدار 26
3-3-2 ضمانت اجراي اقتدار 27
4-3-2 ويژگيهاي اقتدار 27
5-3-2 اقتدارگرايي 28
بخش دوم
نظريه هاي حكومتهاي غير دموكراتيك 29
4-2 هانا آرنت (توتاليتاريسم) 29
5-2 لينتز (اقتدارگرايي) 30
نظريه هاي حكومتهاي دموكراتيك 31
6-2 پوپر (دموكراسي) 31
7-2 دوتوكويل (دموكراسي) 33
نتيجه گيري 35

(فصل سوم)
1-3 مقدمه 37
2-3 تعريف جهاني شدن 39
3-3 شاخصهاي جهاني شدن 40
4-3 نظريه‌هاي مختلف درباره جهاني شدن و تاثير آن بر دموكراسي 41
1-4-3 رويكرد مثبت نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي 41
2-4-3 رويكرد منفي نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي 42
3-4-3 رويكرد بينابين نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي 42
5-3 محركهاي دموكراتيزاسيون 44
1-5-3 توسعه اقتصادي 44
2-5-3 عملكرد (اقتصادي) 45
3-5-3 نقش كليسايي كاتوليك 46
4-5-3 تغيير هنجارهاي بين المللي 47
6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموكراسي 48
7-3 تاثير جهاني شدن بر اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا 50
جمع بندي 51

(فصل چهارم)
تحقق دموكراسي 53
1-4 درآمدي بر دموكراسي 53
2-4 محدوده هاي تحقق دموكراسي 55
جمع بندي 59
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموكراسي د رخاورميانه و ايران 60
1-5 دموكراسي د رخاورميانه 61
2-5 ديدگاه ايالات متحده آمريكا از ليبراليسم و دموكراسي 61
3-5 دموكراسي د رخاورميانه پس از 11 سپتامبر 61
4-5 ريشه‌هاي اقتصادي دموكراسي 63
5-5 تاثير جهاني شدن بر دموكراتيزاسيون در ايران 67
جمع بندي 71

(فصل ششم)
نتيجه گيري نهائي _ دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها و پيشنهادات 73
1-6 نتيجه گيري نهائي 73
2-6 دلايل اضمحلال رژيم هاي اقتدار گرا 78
3-6 دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها 84
4-6 پيشنهادات 86
كتاب نامه 87

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پایان نامه مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا (2005 تا 1997)

قیمت: هزارتومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:100صفحه
حجم فایل:214کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *