آرشیو پایان‌نامه‌های معماری

دانلود مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی همراه با نقشه های اتوکدی کامل

مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی

کد: c_55

مقدمه

با توجه به افزايش نيروي انساني جوان و بادرنظر گرفتن بقيه اقشار كشور، و نياز آنان به سلامتي )جسماني و رواني) و تفريح، كه پرداختن به فعاليتهاي ورزشي اين نياز را رفع مي‌كند، و همچنين لزوم كسب مدالهاي مرغوب در رقابتهاي ورزشي قاره اي و جهاني و المپيك ها كه باعث افزايش غرور ملي و ايجاد هم بستگي ملي مي شود، و به عنوان بخشي از سياستهاي كلان كشور كه در چشم انداز ۲۰ سال آينده كشور به تصويب مراجع قانوني رسيده است،وبرگزاري مسابقات ورزشي بين المللي در رشته هاي مختلف كه از اين طريق زمينه هاي معرفي كشورمان را درزمينه هاي گوناگون به دنيا ميسر مي‌سازد. لزوم توجه به ابعاد مختلف برنامه هاي مرتبط با فعاليتهاي ورزشي از جمله تربيت مربيان و داوران و نيروهاي متخصص و تنظيم برنامه هاي آموزشي، تمريني و مسابقاتي و از جمله ايجاد تأسيسات ورزشي مناسب و استاندارد را دو چندان مي سازد.  بديهي است در اين راستا توجه عميق و مسئولانه به ساخت فضاهاي ورزشي بسيار قابل توجه است، زيرا وجود اماكن ورزشي استاندارد و ايمن براي حفظ سلامتي ورزشكاران، ارتقاء سطح مهارت‌ها و نمايش مطلوب آنها در حين آموزش، تمرين و مسابقات)داخلي و خارجي) بسيار ضروري است. ضمن اينكه موارد قابل بحث ديگري در اين خصوص وجود دارد.

براي اين منظور مطالعه قوانين و مقررات رشته هاي ورزشي گوناگون و شرايط ايمني استاندارد زمين‌هاي ورزشي از نظر ابعاد، وسايل و تجهيزات وساير فاكتورهاي فيزيكي مانند نور، حرارت، چرخش هوا وو هماهنگي خدمات فني و مهندسي براي منطبق ساختن فعاليت‌هاي آنها با استانداردهاي ورزشيتفريحي در احداث اماكن ورزشي بسيار اهميت دارد.

شايان ذكر است در اين پژوهش به تعريف، ابعاد و اندازه‌هاي اماكن و زمين‌هاي مختلف چندين رشته ورزشي توجه شده است، كه در كشور بيشترين متقاضي براي پرداختن به آنها وجود دارد.  تلاش بر اين است تا در اين پژوهش اطلاعات فضاها، جانمايي‌ها، فاكتورهاي مهم در ساخت و تجهيز اماكن متناسب با استاندارد‌هاي فدراسيون‌هاي جهاني رشته‌هاي مختلف و كميته ملي المپيك و ساير مراجع ذيربط ارائه شود.

اماكن ورزشي   بستر اجراي فعاليت‌هاي ورزشي است، و كيفيت آنها بر روي آموزش و اجراي تمرينات و برگزاري مسابقات و رقابت‌هاي ورزشي تاثير مستقيم دارد. براي كارشناسان و مربيان و ورزشكاران كاملا محرز است كه آموزشهاي مربوط به مهارت‌هاي رشته‌هاي مختلف ورزشي بايد در محيطي ارائه گردند كه داراي ويژگي‌ها و استاندارد‌هاي مصوب و جاري آن رشته ورزشي باشند. زيرا در درجه اول حفظ سلامت جسماني و كنترل شرائط رواني ورزشكاران درآموزشهاي ورزشي بايد مورد توجه قرار گيرد كه هدف اصلي پرداختن به فعاليت‌هاي ورزشي است .با نگاه ديگر اين موضوع كاملا مشخص است كه آموزش مهارت‌هاي ساده و پيچيده يك رشته ورزشي وقتي ميتواند براي ورزشكار مبتدي و ماهر موثر واقع شود كه در مكاني با استاندارد‌هاي علمي مطابق باقوانين و مقررات آن رشته ارائه شوند، در غير اين صورت علاوه بركاهش سطح آموزش‌ها، امكان بروز آسيب‌هاي جسماني و بالتبع آنها ناراحتي‌هاي رواني نظير استرس بيش ازحد، اضطراب و را به وجود خواهد‌آورد. آثاراين موارد دررشته هاي ورزشي كه ذاتاداراي ويژگي‌هاي خشن مي‌باشند)رشته هاي رزمي (بيشتر مي‌باشد.

با توجه به موارد فوق، كيفيت و استانداردهاي اماكن ورزشي علاوه بر برنامه‌هاي آموزش رشته‌هاي ورزشي، در انجام تمرين و خصوصا برگزاري مسابقات كه محل ارائه نمايش مهارت وآمادگي جسماني و رواني ورزشكار مي‌باشد نيز، بسيار موثر است. بنا بر اين ساخت اماكن ورزشي بايد مطابق شرائط و استانداردهايي باشد كه در آن تمام موارد ايمني در زمينه‌هاي مختلف مانند قوانين و مقررات رشته‌هاي ورزشي، بهداشت، اصول معماري و مهندسي درساخت و تجهيز آنها رعايت گرديده و محل مناسبي براي ورزشكاران فراهم آيد. علاوه بر اين موارد انتخاب رنگ، چينش مرتب وسايل ورزشي درسالن‌ها، وجود نور و دماي كافي، حضور مربيان وكاركنان و عوامل ديگر با تقسيم وظايف مناسب مي توانند كنترل شرايط رواني براي ورزشكاران، مربيان، كاركنان و تماشاچيان تسهيل نمايند.

رعايت نكات فوق احداث اماكن ورزشي را اقتصادي و با صرفه مي نمايد زيرا سرمايه گذاري بخش‌هاي دولتي و خصوصي را در اين زمينه با بهره‌وري مناسب و بهره‌برداري با كيفيت همراه مي كند و دستاوردهاي مطلوبي را مانند تربيت استعدادهاي ورزشي در سطح جامعه و حضور موفق آنان در كسب مقام‌هاي منطقه‌اي، ملي و بين المللي دربعد قهرماني به دنبال خواهدداشت ضمن اينكه باجذب بيشتر مخاطبان بهره‌گيران ازفعاليت‌هاي ورزشي را افزايش و خدمات ورزشي باكيفيت بيشتر را ارائه خواهند شد. بديهي است اين امر موجب نشر و گسترش سلامتي جسماني و رواني اقشار مختلف موثر شده و از بروز آسيب‌هاي ورزشي براي استفاده‌كنندگان از اماكن ورزشي به دليل عدم رعايت اصول ايمني و استانداردهاي لازم جلوگيري خواهد كرد.

با مطالعه تمدنهای باستان اهمیت و نقش فعالیت بدنی، تربیت بدنی و ورزش در زندگی آنها مشخص می شود. زندگی عادی بشر اولیه همراه با فعالیت و حرکات قدرتمند بدنی بوده است. کندن غارها جهت سرپناه، تیراندازی جهت شکار حیوانات، عبور از رودخانه، گریز از دست حیوانات وحشی از جمله این حرکات بوده اند. در برهه ای از تاریخ در ایران و یونان  باستان ورزش و فعالیتهای بدنی  در جهت توسعه جنگاوری و تربیت سرباران نیرومند بوده است. بسیاری از فعالیتهای امروز دارای ریشه های تاریخی هستند. مثلا تاریخ اولین المپیک به سال ۷۷۶ پیش از میلاد در یونان باستان برمی گردد و نمونه ای از ورزش منظم ومدیریت شده قدیم است. در دین مبین اسلام بر اهمیت سلامت بدن و داشتن نیروی بدنی قدرتمند بارها تاکید شده است. پیامبر اسلام(ص) مسلمانان را به یادگیری  شنا ،تیراندازی واسب سواری سفارش نموده اند. در روایات مختلف بر تقویت بدن در جهت عبادت بهتر خداوند متعال تاکید شده است. به طور کلی دردین اسلام به جسم انسان برخلاف عقاید دوران قرون وسطایی توجه زیادی شده و حفظ و سلامتی آن از وظایف اصلی مسلمانان ذکر شده است. تربیت بدنی نوین از قرن ۱۸ میلادی بیشتر از سوی کشورهای اروپایی شروع و توسعه یافته است. در ایران نیز تربیت بدنی از سال ۱۳۰۰ شمسی با احداث باشگاه‌های ورزشی رایج و مورد استقبال عموم قرار گرفت. همچنین درس تربیت بدنی از سال ۱۳۰۶ شمسی به عنوان یکی از دروس  در برنامه درسی مدارس ایران قرار گرفت. به طور کلی تربیت بدنی و ورزش با دلایل و نیات مختلفی در زندگی مردم کشورها و در فرهنگ‌های مختلف حضور پیدا کرده است. انگیزه این فعالیت‌ها گاهی عواملی چون کسب روزی و در مواردی میل به یک زندگی پر بار بوده است. با مطالعه ی  متون تاریخی اهمیت گذشتگان را به تربیت بدنی و ورزش به وضوح می بینیم. و مشخص می شود از مسایلی مانند تلاش برای زنده ماندن، جنگ، تفریح و رقابت، مبارزه با طبیعت نشات گرفته است.

دانلود مطالعات مجموعه ورزشی جانبازان و معلولین، مطالعات مجموعه فرهنگی آموزشی جوانان، دانلود مطالعات مجموعه ورزشی فرهنگی + پلان، دانلود مطالعات باشگاه سوارکاری + پلان، دانلود رساله مجموعه فرهنگی ورزشی به همراه پلان، دانلود رساله مجموعه ورزشی+ پلان، دانلود مطالعات مجموعه ورزشی بانوان و کودکان، دانلود مطالعات پارک آبی، دانلود مطالعات مرکز ورزش‌های آبی، دانلود مطالعات مجموعه ورزشی + پلان، دانلود رساله مجموعه ورزشی فرهنگی، رساله مجموعه علمی ورزشی بانوان

برای دانلود فهرست مطالب اینجا کلیک کنید.

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول  :دانلود مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی همراه با نقشه های اتوکدی کامل

فرمت فایل : word+dwg
تعداد صفحات:93صفحه
حجم فایل:9 مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 300000 تومان

مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *