سایر رشته هاکامپیوتر و IT

دانلود پایان نامه کنترل از راه دور وسايل با استفاده از خط تلفن

کد:B_129

فهرست مطالب

موضوع صفحه

مقدمه
فصل اول: تشريح پروژه ها
1-1- پروژه اول……………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-1-1- مشكلات……………………………………………………………………………………………………………………14
1-1-2- مزايا………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-2- پروژه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-2-1- مشكلات…………………………………………………………………………………………………………………….22
1-2-2- مزايا…………………………………………………………………………………………………………………………..22
1-3- پروژه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………….23
1-3-1- مشكلات…………………………………………………………………………………………………………………….26
1-3-2- مزايا………………………………………………………………………………………………………………………….26
1-4- پروژه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………27
1-4-1- مشكلات……………………………………………………………………………………………………………………30
1-4-2- مزايا………………………………………………………………………………………………………………………….30
1-5- پروژه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………..31
1-5-1- مشكلات……………………………………………………………………………………………………………………34
1-5-2- مزايا………………………………………………………………………………………………………………………….34
1-6- پروژه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………..35
1-6-1- مشكلات……………………………………………………………………………………………………………………36
1-6-2- مزايا………………………………………………………………………………………………………………………….36
1-7- پروژه هفتم………………………………………………………………………………………………………………………………37
1-7-1- مشكلات……………………………………………………………………………………………………………………39
1-7-2- مزايا…………………………………………………………………………………………………………………………39
1-8- پروژه هشتم…………………………………………………………………………………………………………………………….40
1-8-1- مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………..42

فصل دوم: خلاصه پروژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………43

فصل سوم: پيوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
3-1- تصاوير………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-2- منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………… 75

فهرست اشكال

شکل 1. یک شکل مفهومی که ساختار دستگاه کنترل از راه دور پروژه جاری را نمایش می دهد.
شکل 2. یک بلوک دیاگرام از سیستم دستگاه کنترل از راه دور ، شکل یک است.
شکل 3. شامل اشکال 3B,3A که یک فلوچارت از سیستم کنترلی که در شکل 2 است را نشان می دهد.
شکل 4. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر را که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد.
شکل 5. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دورِ ، شکل 4 است.
شکل 6. یک بلوک دیاگرام که ساختار مدار آداپتور شکل 4 را نمایش می دهد.
شکل 7. نمای جلوی قسمت نمایش دستگاه کنترل در شکل 4 است.
شکل 8. که شامل اشکال می شود فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل در شکل 5 هستند.
شکل 9. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد.
شکل 10. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل، دستگاه کنترل از راه دور شکل 9 است.
شکل 11. (که شامل اشکال A11وB11 می شود.) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل 10 است برای دستگاه کنترل از راه دور شکل 9.
شکل 12. نمودار زمان از عملیات نمایش داده شده در شکل 11 است.
شکل 13. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش می دهد.
شکل 14. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل 13 است.
شکل 15. یک قسمت از فلوچارت دستورات در سیستم کنترل شکل 13 است زمانی که سیستم تهویه کنترل می شود.
شکل 16. نمودار زمان از عملیات نمایش داه در شکل 15 است زمانی که کاربر به فرمان داده سیستم تهویه را انتخاب می کند
شکل 17. یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر را كه در این پروژه گنجانده شده نمایش می دهد.
شکل 18. نمای بالای صفحه کنترل دستگاه کنترل شکل 17 است.
شکل 19. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل 17 است.
شکل 20. (که شامل اشکال 20B,20A می شود) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل 19است.
شکل 21. یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد.
شکل 22. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد.
شکل 23. یک طرح کلی از نمای جلوی که یک قسمت از دستگاه کنترل در شکل 22 است.
شکل 24. یک طرح کلی از شمای اتصال (دیاگرام اتصال) انتقال دهنده مادون قرمز نمایش داده شده در شکل 22 و 23 است .
شکل 25 . یک دورنما از دستگاه کنترل گنجانده شده در این پروژه را نمایش می دهد.
شکل 26. یک نمایش خلاصه از انواع جهت یابی که سیگنالها کنترلی (از روی دستگاه کنترلی که بر روی دیوار نصب شده) انتقال پیدا می کنند.
شکل 27. یک نمایش خلاصه از انواع جهت هایی که سیگنال بر روی سطح افقی از دستگاه کنترل پیدا می کنند.
شکل 28. نمای جلوی دستگاه کنترل پروژه جاری است.
شکل 29. نمایش قطعه، قطعه از دستگاه کنترل شکل 28 است که برداشته شده از خط
X X´
شکل 30. نمایشی از انتقال دهنده اول است که بر روی دستگاه کنترل شکل 28 نصب شده است.
شکل 31. نمایشی از انتقال دهنده دوم است که بر روی دستگاه کنترل شکل 28 نصب شده است.
شکل 32. درب زاویه عمودی که توسط 4 ديوِد نوری ای که در اشکال 30 و 31 نمایش داده شده اند را نمایش می دهد.
شکل 33. درب زاویه افقی که توسط 4 ديود نوری ای که در اشکال 30و 31 نمایش داده شده اند را نمایش می دهد.
شکل 34. یک نمای عمودی از دستگاه فرستنده که در شکل 28 و 30 وجود دارد وقتی از دستگاه جدا شده و روی دیوار نصب می شود.
شکل 35. نمای جلوی یک دستگاه کنترلی است که در این پروژه موجود است.
شکل 36. قسمتی از طرح کلی داخل دستگاه کنترلی است.
شکل 37. یک طرح از مدار چاپ شده است که در شکل 36 نمایش داده شده است.
شکل 38. نمای پشت دکمه ای است که در شکل 35 نمایش داده شده است.
شکل 39. یک دیاگرام مسیر جریان از دیود ساطح کننده نور بر روی دستگاه کنترل در شکل 35 است.

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پایان نامه کنترل از راه دور وسايل با استفاده از خط تلفن

قیمت: 2 هزار تومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:72صفحه
حجم فایل:792کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *