سایر رشته هاکامپیوتر و IT

دانلود پایان نامه کامپیوتر هوش جمعی و کاربردهای آن

کد:B_127

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1- فصل اول : هوش مصنوعی و ارتباط آن با هوش جمعی ……………………………………………….. 2
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1- 2 تاريخچه هوش مصنوعی……………………………………………………………………………………………….. 3
1- 3 هوش چیست؟…………………………………………………………………………………………………………….. 4
1- 4 فلسفه هوش مصنوعی………… ……………………………………………………………………………………….. 5
1-5 مديريت پیچیدگی……………. …………………………………………………………………………………………… 6
1-6 عامل¬هاي هوشمند………………….. ……………………………………………………………………………………. 7
1- 7 سيستم¬هاي خبره……………………. ……………………………………………………………………………………. 8
1- 8 رابطه هوش جمعي با هوش مصنوعی……. ……………………………………………………………………… 8
2- فصل دوم: تعريف هوش جمعی……………. ……………………………………………………………………….. 10
2- 1 مقدمه……………………………… ………………………………………………………………………………………. 10
2- 2 تعريف هوش جمعی………………….. ……………………………………………………………………………… 11
2- 3 خصوصيات هوش جمعی……………… …………………………………………………………………………… 14
2- 4 اصول هوش جمعی……………………. ……………………………………………………………………………… 15
2- 5 طبقه بندي هوش جمعی……………… …………………………………………………………………………….. 16
2- 5 -1 طبيعي در مقابل مصنوعی……………………………………………………………………………………….. 16
2- 5 – 2 علمي در مقابل مهندسی……………………………………………………………………………………….. 16
2- 6 تعامل دو دسته طبيعي/ مصنوعي و علمي/ مهندسی…………………………………………………………. 17
3- فصل سوم:‌ كاربردهاي هوش جمعی……….. ……………………………………………………………………… 18
3- 1 مقدمه………………………………. ……………………………………………………………………………………… 18
3- 2 تعريف بهينه سازی………………….. ………………………………………………………………………………… 18
3- 3 الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچه¬ها……….. …………………………………………………………………. 19
3- 3- 1 تعریف………………….. ……………………………………………………………………………………………. 19
3- 3- 2 الگوریتم……………………….. ……………………………………………………………………………………. 20
3- 3- 3 خواص عمومي كلوني مورچه¬ها………………. ……………………………………………………………. 23
3- 3- 4 الگوريتم مورچه براي مسئله فروشنده دوره-گرد……… ………………………………………………… 24
3- 3- 5 كاربردهاي الگوريتم مورچه……………… …………………………………………………………………… 26
3- 3- 5- 1 مسيريابي خودرو……………………. ………………………………………………………………………. 27
3- 3- 5- 2 الگوريتم S_ANTNET…………… ……………………………………………………………………… 28
3- 3- 5- 3 هزارتوي چند مسيره…………… …………………………………………………………………………… 29
3- 3- 5- 4 مسيريابي در شبكه¬هاي مخابراتي…. ……………………………………………………………………. 29
3- 4 الگوريتم بهينه سازي زنبور………………. …………………………………………………………………………. 30
3- 4- 1 تعريف……………………………… ………………………………………………………………………………. 30
3- 4- 2 جستجوي غذا در طبيعت…….. ……………………………………………………………………………….. 31
3- 4- 3 الگوريتم زنبور……………………. ……………………………………………………………………………….. 32
3-4-4- بهينه سازي كلوني زنبورها………… …………………………………………………………………………. 32
3- 4- 5 سيستم فازي زنبورها………………… ………………………………………………………………………….. 37
3- 4- 6 كاربردهاي الگوريتم بهينه سازي زنبورها….. …………………………………………………………….. 40
3- 4- 6- 1 مسئلهRide_matching……………. ………………………………………………………………….. 40
3- 4- 6- 2 حل مسئله RS بوسيله سيستم فازي زنبورها……… ……………………………………………….. 41
3- 4- 6- 3 كاربردهاي الگوريتم زنبور در مهندسي… …………………………………………………………….. 42
3- 5 الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات…………. ………………………………………………………………………. 43
3- 5- 1 تعريف……………………….. ………………………………………………………………………………………. 43
3- 5- 2 الگوريتم…………………….. ………………………………………………………………………………………. 44
3- 5- 3 كاربردهاي الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات….. ………………………………………………………… 46
3- 6 الگوريتم ‍ژنتيك……………………. …………………………………………………………………………………… 48
3- 6- 1 تعريف………………………….. ……………………………………………………………………………………. 48
3- 6- 2 عملگرهاي يك الگوريتم ژنتيك……….. ……………………………………………………………………. 49
3- 6- 3 عملكرد كلي الگوريتم ژنتيك………….. …………………………………………………………………….. 50
3- 6- 4 مقايسه الگوريتم ژنتيك و ديگر شيوه¬هاي مرسوم بهينه سازي. ……………………………………. 51
3- 6- 5 الگوريتم ژنتيك و سيستم¬هاي مهندسي…. ………………………………………………………………… 52
3- 6- 6 كاربردهاي الگوريتم ژنتيك…….. …………………………………………………………………………….. 52
3- 7 شبكه¬هاي عصبي……………………. …………………………………………………………………………………. 53
3- 7- 1 تعريف…………………………….. …………………………………………………………………………………. 53
3- 7- 2 تازيخچه شبكه¬هاي عصبي……….. …………………………………………………………………………… 53
3- 7- 3 چرا از شبكه¬هاي عصبي استفاده مي-كنيم؟……………………………………………………………… … 54
3- 7- 4 شبكه¬هاي عصبي در مقابل كامپيوترهاي معمولي.. ……………………………………………………… 55
3- 7- 5 چگونه مغز انسان مي-آموزد؟……………………………………………………………………………………. 56
3- 7- 6 از سلول¬هاي عصبي انساني تا سلول¬هاي عصبي مصنوعي.. ………………………………………… 57
3- 7- 7 كاربردهاي شبكه¬هاي عصبي……………. ……………………………………………………………………. 57
3- 8 كاربردهاي ديگر هوش جمعي……………… …………………………………………………………………….. 58
3- 8- 1 تعريف……………………………… ………………………………………………………………………………… 58
3- 8- 2 اقتصاد…………………………… ……………………………………………………………………………………. 59
3- 8- 3 شبكه¬هاي ادهاك…………………. ………………………………………………………………………………. 60
3- 8- 4 سيستم¬هاي خودسازمانده……….. ……………………………………………………………………………… 60
4- فصل چهارم: نتيجه گيري…………… …………………………………………………………………………………. 62

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پایان نامه کامپیوتر هوش جمعی و کاربردهای آن

قیمت: 3100 تومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:80صفحه
حجم فایل:791کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *