سایر رشته هاکامپیوتر و IT

دانلود پایان نامه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

کد: B_104

فهرست مطالب
بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده 1
فصل اول: كليات 2
1-1 مقدمه 2
1-2 مروري بر فصول پايان‌نامه 5
فصل دوم: پايگاه داده فعال 6
2-1 مديريت داده 6
2-2 مديريت قوانين 7
2-2-1 تعريف قانون 7
2-2-1-1 رويداد 8
2-2-1-2 شرط 12
2-2-1-3 واكنش 13
2-2-2 مدل اجرايي 14
2-2-2-1 اولويت اجرايي در قوانين 16
2-2-2-2 معماري پايگاه دادة فعال 17
2-2-2-3 آشكارساز رويداد 18
2-2-2-4 ارزيابي شرط 19
2-2-2-5 زمانبندي 20
2-2-2-6 اجرا 21
2-3 نمونه‌هاي پياده‌سازي شده 21
2-3-1 Starburst 21
2-3-2 Ariel 23
2-3-3 NAOS 24
2-4 نتيجه 25
فصل سوم: مفاهيم فازي 26
3-1 مجموعه‌هاي فازي 27
3-2 عملگرهاي فازي 29
3-3 استنتاج فازي 30
3-4 ابهام‌زدايي 31
3-5 نتيجه 31
فصل چهارم : پايگاه دادة فعال فازي 32
4-1 تعريف فازي قوانين 33
4-1-1 رويداد فازي 34
4-1-1-1 رويدادهاي مركب 36
4-1-1-2 انتخاب فازي اجزاء رويدادهاي مركب 38
4-1-2 شرط فازي 38
4-1-3 واكنش فازي 40
4-1-4 تعيين فازي موقعيت زمانبندي 41
4-2 معماري و مدل اجرايي قوانين 43
4-2-1 آشكارساز رويداد 44
4-2-2 بررسي شرط 45
4-2-3 اجرا 45
4-2-4 زمانبندي 45
4-3 نتيجه 47
بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات 48
فصل پنجم: رونوشت برداری فازی 49
5-1 رونوشت برداری 50
5-1-1 رونوشت برداری همگام 50
5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام 51
5-1-3 ماشين پايه رونوشت برداري داده 52
5-1-4 مقايسه دو روش همگام و ناهمگام 53
5-2 رونوشت برداري فازي 56
5-2-1 استفاده از تريگرها براي فازي نمودن رونوشت برداري 57
5-3 کميت سنج هاي فازي 59
5-3-1 روش محاسبه کميت سنج هاي فازي 60
5-3-2 کميت سنج عمومي 61
5-3-3 کميت سنج جزئي 64
5-3-4 کميت سنج جزئي توسعه يافته 67
5-4 روش جديد محاسبه حد آستانه در تريگرهاي فازي براي رونوشت برداري فازي 69
5-5 معماري ماشين رونوشت بردار فازي 71
5-6 مثال 73
5-7 کارايي 77
5-7-1 ترافيک در رونوشت برداري مشتاق 79
5-7-2 ترافيک در رونوشت برداري تنبل 80
5-7-3 ترافيک در رونوشت برداري فازي 80
5-7-4 مقايسه تئوري هزينه رونوشت برداري فازي و تنبل 81
5-8 جمع بندي 83
فصل ششم: پیاده سازی 84
6-1 Fuzzy SQL Server 84
6-2 عملکرد اجزاي Fuzzy SQL Server 85
6-3 شبيه سازي تريگرهاي فازي در پايگاه داده غير فازي 86
6-4 اجزاء تريگر فازي در پايگاه داده غير فازي 86
6-5 جداول سيستمي مورد نياز 87
6-6 مثال 89
6-7 کارهاي آتي 94
مراجع و منابع 95

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول : دانلود پایان نامه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال
قیمت : 3100 تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:97 صفحه
حجم فایل:332 کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *