روانشناسیسایر رشته ها

دانلود پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

کد: B_65

چكيده
به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل بيروني)، بعد ثبات (پايدار در مقابل ناپايدار) و بعد كليت (كلي در مقابل جزئي) در دو موقعيت شكست و موفقيت در 120 نفر دانش آموز از طريق پرسشنامه سبك اسنادي (ASQ) مورد بررسي قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طريق اين پرسشنامه با روش تحليل واريانس تك متغيره و چند متغيره و رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت نتايج نشان داد كه ابعاد سه گانه اسناد بين دختران و پسران در موقعيت شكست و موفقيت تفاوت معني داري ندارند. رابطه بين ابعاد سه گانه اسناد و پيشرفت تحصيلي نشان داد كه بجز بعد دروني – بيروني در موقعيت شكست، بقيه ابعاد با پيشرفت تحصيلي رابطه معنا داري ندارند. همچنين تنها متغيري كه تا حدي مي توانستيم از طريق آن تا حدي به پيش بيني تحصيلي دانش آموزان بپردازيم همان بعد دروني –بيروني در موقعيت شكست بود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه
زمينه و بيان مسئله 1
اهميت و ضرئرت پژوهش 4
سئولات پژوهش 5
متغيرهاي پژوهش 5
تعاريف مفهومي 6
تعاريف عملياتي 6
فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي
خلاصه فصل 8
اسناد 9
نظريه هاي اسناد 10
سو گيري هاي اسناد 23
اسنادهاي اصلي 26
ابعاد اسناد 27
اسنادها؛موفقيت وشكست 32
اسناد وجنسيت 35
اسناد وپيشرفت تحصيلي 41
فصل سوم:روش پژوهش
خلاصه فصل 45
روش تحقيق 46
جامعه اماري وروش نمونه گيري 46
ابزار تحقيق 46
روش نمره گذاري پرسشنامه 50
روش اجرا 51
اعتبار وپايايي پرسشنامه 52
روش آماري 54
فصل چهارم:يافته هاي پژوهش
خلاصه فصل 56
يافته هاي توصيفي 57
يافته هاي تحليلي 60
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران 60
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران وپسران 62
بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي 64
بررسي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقيت وشكست 68
يافته هاي ديگر 71
فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري
بحث ونتيجه گيري 75
محدوديت هاي تحقيق 77
پيشنهادات 77
منابع فارسي 79
منابع انگليسي 81
پيوست ها

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول : دانلود پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان
قیمت : 3هزار  تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:106صفحه
حجم فایل:56کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *