دندانپزشکی

دانلود پایان نامه بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي

کد: B_63

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1- دلايل انتخاب موضوع 2
1-2- بيان مسأله 4
1-3- تعريف واژه هاي عملياتي 7

فصل دوم: بررسي پيشينه پژوهش
2-1- تاريخچه 10
2-2- مروري بر مقالات 14

فصل سوم: اهداف و فرضيات
3-1- هدف كلي 27
3-2- اهداف اختصاصي 27
3-3- فرضيات 28

فصل چهارم: مواد و روشها
4-1- متغيرهاي تحقيق و مقياس سنجش متغيرها 30
4-2- جامعه مورد بررسي، تعداد نمونه 32
4-3- طرح جمع آوري اطلاعات 32
4-4-طرح تجزيه و تحليل آماري 36
4-5- مسائل اخلاقي و انساني طرح 36
4-6- روش اجراي تحقيق 37

فصل پنجم: يافته ها
فصل ششم: بحث و نتيجه گيري
6-1- بحث 49
6-2- نتيجه گيري 56
6-3- مشکلات و پيشنهادات 57

منابع 58

ضميمه 64

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- ساختمان شيميايي فيلر شيشه 35
جدول 5-1- مقادير fracture toughness، استحکام خمشي و مدول خمشي نمونه هاي مختلف 39

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 4-1- قالب استفاده شده براي آزمون Fracture toughness 34
شکل 4-2- قالب استفاده شده براي آزمون استحکام خمشي 34
شکل 4-3- روش اندازه گيري خواص به روش 3-point bending 34
شکل 4-4- فيلر شيشه 40
شکل 4-5- مخلوط رزينهاي Bis-GMA/TEGDMA/UDMA 40
شکل 4-6- مراحل تهيه کامپوزيت 40

شکل 5-1- چغرمگي شکست نمونه هاي شامل مقادير مختلف IP-UDMA 41
شکل 5-2- استحکام خمشي نمونه هاي شامل مقادير مختلف IP-UDMA 41
شکل 5-3- مدول خمشي نمونه هاي شامل مقادير مختلف IP-UDMA 41
شکل 5-4- ارزيابي SEM سطح شکست با بزرگنمايي 8000 43
شکل 5-5- ارزيابي SEM سطح شکست با بزرگنمايي 100 43
شکل 5-6- ارزيابي سطح شکست توسط استريوميکروسکوپ 43
شکل 5-7- ارزيابي سطح شکست توسط استريوميکروسکوپ 43
شکل 5-8- منحني نيرو به جابجايي براي آزمون چغرمگي شکست 44
شکل 5-9- منحني نيرو به جابجايي براي آزمون استحکام خمشي 44

عنوان: بررسي اثر يک UDMA جديد برخواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي

چكيده:
اهداف: هدف از اين مطالعه بررسي اثر UDMA جديد بر خواص مكانيكي كامپوزيت دنداني آزمايشي و مقايسه آن با كامپوزيتهايي كه است تنها براساس مونومرهاي متداول بكار رفته در كامپوزيتهاي دنداني (BisGMA/TEGDMA) مي‌باشند.
روشها: يك ماتريكس رزيني حاوي 60% وزني Bis-GMA و 40% وزني TEGDMA تهيه شد. 5/0% وزني كامفوركينون و 5/0% وزني DMAEMA به عنوان آغازگر در سيستم حل شدند. سپس IP-UDMA با غلظتهاي 5، 10، 20 و 30 phr به پايه رزيني در پنج گروه آزمايشي افزوده شدند. فيلرهاي شيشه سايلنيزه با متوسط اندازه ذرات 4-2 ميكرون به پايه رزيني اضافه شدند. 8 نمونه براي هر گروه آماده شد. بطوريكه كامپوزيتهاي آزمايشي داخل قالبهاي تست مربوطه قرار داده شده و به نمونه‌ها از هر سمت 3 بار بصورت پوششي هر بار به مدت 40 ثانيه نور تابانده شد. لبه‌هاي نمونه‌ها توسط كاغذ سمباده صاف شدند و در دماي محيط به مدت 24 ساعت قرار گرفتند.
براي اندازه‌گيري چغرمگي شكست (Fracture toughness) و استحكام خمشي (Flexural strenght)، تست خمش سه نقطه‌اي با روشهاي استاندارد انجام گرفت.
نتايج توسط آزمونهاي آماري ANOVA و Tukey’s test بررسي شدند.
يافته¬ها: گروه 10% UDMA بالاترين ميزان Fracture toughness، و گروه 5% UDMA بالاترين استحكام خمشي را بين تمامي گروهها داشتند.
اهميت: تهيه کامپوزيت دنداني با خواص بهتر يکي از اهداف دندانپزشکي ترميمي ميباشد. يافته ها پيشنهاد مي کنند که افزودن UDMA جديد باعث خواص مکانيکي برتر در کامپوزيت¬هاي دنداني مي شود.
واژه¬هاي کليدي: خواص مکانيکي، کامپوزيت دنداني، UDMA، Bis-GMA و TEG-DMA

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول : دانلود پایان نامه بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي   
قیمت : 3500  تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:66صفحه
حجم فایل:303 کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *