حقوقسایر رشته ها

دانلود پایان نامه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

کد: B_44

فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول کلیات ………………………………………………………………… ۷

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی…………. ۸

گفتار اول- دوران باستان…………………………………………………………… ۹

گفتار دوم- دوران اسلامی…………………………………………………………. ۱۳

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران.. ۱۷

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی …………………………………………………………………. ۲۰

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی………………………… ۲۱

الف) مفهوم جرایم بهداشتی………………………………………………….. ۲۱

ب) مفهوم جرایم درمانی ……………………………………………………. ۲۳

ج) مفهوم جرایم دارویی……………………………………………………… ۲۵

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………. ۲۶

الف) عنصر قانونی …………………………………………………………….. ۲۷

ب) عنصر مادی ………………………………………………………………… ۲۹

ج) عنصر معنوی ……………………………………………………………….. ۳۱

فهرست                                                                         ب

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی …….. ۳۴

الف) تعریف تخلفات انتظامی ………………………………………………. ۳۴

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی…………………………………………… ۳۵

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی …………………………. ۳۸

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم    ۴۱

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی …………………………………………………………… ۴۱

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن…….. ۴۳

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی.. ۴۹

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی………………………………… ۵۰

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط……………………………………. ۵۱

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی…………………………………………… ۵۱

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ……………………………… ۵۵

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی………………………………………… ۵۹

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی…………………………………………………….. ۶۲

فهرست                                                                                 ج

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی……………….. ۶۳

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ……… ۷۲

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی………………………………….. ۷۸

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی . ۷۹

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ………. ۸۹

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی…………. ۹۶

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای . ۱۰۶

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی…………………………………. ۱۱۳

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی …………….. ۱۱۴

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی…………………….. ۱۱۷

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات…….. ۱۲۱

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی …….. ۱۲۵

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم………………………………………… ۱۳۵

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی…………….. ۱۳۶

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران……………… ۱۳۶

الف) مفهوم مجازات…………………………………………………………….. ۱۳۶

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران……………………………………. ۱۳۸
فهرست                                                                                      د

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی……………. ۱۴۲

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی……………………………………………………….. ۱۴۷

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ………………………………………….. ۱۵۳

الف) تخفیف مجازات……………………………………………………….. ۱۵۳

ب) تشدید مجازات………………………………………………………….. ۱۵۴

ج) تبدیل مجازات……………………………………………………………… ۱۵۶

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………… ۱۵۷

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت………………………………………. ۱۵۹

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………. ۱۵۹

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت………………………………………………………………………….. ۱۶۱

نتیجه گیری ………………………………………………………………….. ۱۷۶

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. ۱۷۹

نمودار آماری…………………………………………………………………………………….. ۱۸۳

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول : دانلود پایان نامه  جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي  
قیمت :2 هزار  تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:297صفحه
حجم فایل:101 کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *