سایر رشته هافیزیک

دانلود پایان نامه اورانيوم

کد: B_25

فهرست مطالب
مقدمه :
فصل اول : شناخت اورانيوم
1-1-    پيشينه اورانيوم
2-1- مواد راديو اکتيو
3-1- شناخت اوليه اورانيوم
4-1- پيشينه اورانيوم در ايران
5-1- آنومالي‌هاي راديواکتيويته ايران
6-1- اورانيوم و انواع ترکيبات آن با اکسيژن
1-6-1- اوراناتها و اورانيل‌ها
7-1- بررسي راديو اکتيويته اورانيوم
1-7-1- اشعه آلفا
2-7-1- بتا
3-7-1- گاما
4-7-1- نوترون
8-1- ايزوتوپ‌هاي اورانيوم
9-1- کاني‌هاي مهم حاوي اورانيوم
1-9-1- مهمترين کاني‌هاي اورانيوم‌دار اوليه
2-9-1- مهمترين کاني‌هاي اورانيوم‌دار ثانويه
10-1- محيط هاي کاني سازي اورانيوم

فصل دوم : ژئوشيمي ، دخاير و کانسارهاي اورانيوم
1-2- ژئوشيمي اورانيوم
1-1-2- ژئوشيمي اورانيوم در محيط‌هاي ثانويه
2-1-2- ژئوشيمي رسوبات روخانه‌اي
3-1-2- ژئوشيمي خاک
4-1-2- امانومتري
5-1-2- بيوژئوشيمي
6-1-2- آنومالي چيست
2-2- ذخاير اورانيوم
1-2-2- منشاء ذخاير رسوبي اورانيوم
2-2-2- شرائط محيطهاي رسوبي براي تشکيل اورانيوم
3-2-2- ژنزومنشاء اورانيوم
4-2-2- ذخاير اورانيوم اوليه
5-2-2- ذخاير اورانيوم ثانويه
6-2-2- ذخاير اورانيوم نوع سوم.
3-2- کانسارهاي اورانيوم
فصل سوم : روشهاي اکتشاف اورانيوم
1-3- خصوصيات ژنتيکي بعضي ذخاير اورانيوم
2-3- سنگهاي مزبان رسوبي
3-3- ذخاير تخت
4-3- ذخاير جبهه غلتکي
5-3- روش هاي ژئوفيزيکي
6-3- روش‌هاي هوابرد
7-3- نقشه بردارهاي INPUT
8-3- ذخاير ماسه سنگي
1-8-3- کانالهاي قديمي
2-8-3- حوزه‌هاي فرسائي تکونيکي
3-8-3- فرو افتادگي‌هاي تکونيکي
4-8-3- حوزه‌هاي حاشيه‌اي
5-8-3- حوزه‌هاي بين کوهستان و شبه کوهستاني
9-3- تحليل حوزه‌هاي ايران
1-9-3- خصوصيات حوزه‌هاي رسوبي ايران
2-9-3- حوزه‌هاي رسوبي پالئوزوئيک
3-9-3- حوزه‌هاي رسوبي فروزوئيک
4-9-3- حوزه‌هاي رسوبي ترشيري و جوانتر
10-3- محيط‌ها و منابع مناسب براي اکتشاف اورانيوم در ايران
11-3- نتايج کلي براي برنامه ريزي اکتشاف
فصل چهارم : فرآوري اورانيوم
1-4- کانه آرايي کانسنگ اورانيوم
2-4- پيش تغليظ
1-2-4- سنگ جوري راديو متريک
2-2-4- روشهاي ثقلي
3-2-4- واسطه سنگين
4-2-4- جداسازي قابليت مغناطيسي
5-2-4- فلوتاسيون
6-2-4- تشويه
3-4- سنگ شکني
4-4- آسيا کردن
5-4- فروشوئي
فصل پنجم : مصارف و بازار جهاني اورانيوم
1-5- تغييرات قيمت اکسيد اورانيوم در سالهاي 98-1985
2-5- تغييرات قيمت هگزا فلئور اورانيوم در سالهاي 98-1985
3-5- پيش بيني قيمت آتي اورانيوم
4-5- خلاصه و نتيجه گيري
5-5- مروري بر عرضه و تقاضاي اورانيوم در جهان
6-5- کشورهاي توليد کننده اورانيوم
7-5- کاربردهاي اورانيوم
1-7-5- استفاده از اورانيوم براي انرژي هسته‌اي
2-7-5- بمب اتمي
3-7-5- سانتريفور گاز
4-7-5- تلاشي کنترل شده در انرژي هسته‌اي
8-5- مزاياي سوخت هسته اي
منابع و مأخذ
مقدمه :
پراکندگي و گسترش کاني‌ها در پوسته زمين تصادفي نيست و مشخصاً توسط عوامل زمين شناسي فيزيکو شيميايي و ترموديناميکي کنترل شده‌اند. بدين ترتيب زمين شناسان با استفاده از دانسته‌هاي خود راجع به اين عوامل و نقش تعيين کننده آنها در متمرکز ساختن عناصر در نواحي مختلف و پديده‌هاي زمين شناسي در گذشته و حال و رابطه آنها با هر عامل قادرند با سعي و تلاش و تجزبه و تحليل داده‌هاي خود مناطق مستعد و داراي پتانسيل‌هاي معدني را شناسايي کنند و يک الگوي منسجم و کارآيي در اختيار مهندسان اکتشاف معدن قرار دهند.
از طرف ديگر مهندسين اکتشاف با بهره‌گيري از داده‌هاي ژئوفيزيکي مثل بررسي داده‌هاي گاماي طبيعي چاههاي اکتشافي در آنومالي‌هاي احتمالي اورانيوم و يافتن همبستگي اين داه‌ها با عوامل زمين شناسي کنترل کننده و مؤثر در محيط ميزبان و سنگهاي درونگير ، و يا ارتباط بين داده‌هاي ژئوشيمي مختلف يا هاله‌هاي ژئوشيميايي ، و يا ارتباطات سني سنگهاي ميزبان با خصوصيات ژنتيکي و منشاء ذخاير اورانيوم قادر خواهند بود حتي ذخاير نهفته و ناپيدا را نيز پيش بيني کنند.
امروز عناصر راديو اکتيو از نقش و اهميت روز افزوني برخوردار مي‌باشند به طوريکه اين عناصر به ويژه اورانيوم از جايگاه ويژه‌اي در زمينه مسائل سياسي نظامي ، توليد انرژي ، اقتصادي ، پزشکي و کشاورزي برخوردار است. دارا بودن تکنولوژي استفاده و پالايش اين عناصر به ويژه اورانيوم در بسياري از موارد سياسي نظامي مي‌تواند يک برگ برنده محسوب شود. در زمينه توليد انرژي بايد اذعان داشت که با دارا بودن تکنولوژي پالايش اين عنصر مي‌توان به يک منبع بزرگ و عظيمي از انرژي دسترسي پيدا نمود زيرا انرژي حاصل از 1 کيلوگرم اين عنصر (اورانيوم) معادل انرژي حاصل از احتراق 3000 تن ذغال سنگ مرغوب و آنهم از نوع آنتراسيت است.
در زمينه جايگاه انرژي حاصل از اورانيوم بايد گفت اين انرژي به همراه انرژي حاصل از سوختهاي سنگواره‌اي نظير گاز و ذغال سنگ در زمره انرژيهاي تجديد ناپذير جاي مي‌گيرد که با بهره‌برداري و استخراج از آنها اين منابع رو به منقصان و کاهش مي‌نهند عناصر راديو اکتيو طبيعي متعدد هستند واز آن ميان مي‌توان به اورانيوم 235-238 ، توريوم 232 ، استرنسيوم 87 ، پتانسيم 40 ، کربن 14 و غيره اشاره نمود. از آنجا که از بين عناصر راديو اکتيو امروزه اورانيوم از نقش و اهميت بسزايي برخوردار است موضوع بحث ما در اينجا اين عنصر خواهد بود.

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول: پايان نامه اورانیوم
قیمت:5 هزار  تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:150صفحه
حجم فایل: 168کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *