پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

قیمت قبل از تخفیف 10000 تومان
8000 تومان – خرید