پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه لاری ها به همراه پلانها و تصاویر

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه لاری ها به همراه پلانها و تصاویر

کد:0384

خانه های قدیمی از نظر وضعیت استقارار نوعا در جهت قبله قرار دارند. جهت گیری از نظر اقلیمی شرایطی را به وجود اورده است تا فضاهای تابستانی و اتاق های زمستانی به طرزی منطقی پیرامون حیاط مرکزی قرار گیرند.

حیاط مرکزی اصلی ترین فضای خانه های یزدی است. حوض اب در وسط حیاط که ابعاد ان به حداکثر می رسد و انرژی خورشید را در خود جای می دهد.

 

باغچه ها و پریشه ها با درختان کم اب خواه همچون انار، انگور، انجیر،مورد و عناب و بعضا پسته و ضمن تامین سایه و ایفای نقش زیبا فقر رطوبت محیط را جبران می کنند. به عبارتی همه عناصر متشکله خانه یزدی دست به دست هم می دهند تا اقلیمی کوچک و قابل زیست برای انسان فراهم سازند.

اجزای اصلی خانه لاری ها دو حیاط بزرگ و کوچک با مجموعه ای از ایوانها و تالارها و اتاقها و نیز یک سردر و هشتی است.

هشتی در حد فاصل دو حیاط قرار گرفته است و به هر دو دسترس یکسان دارد. برخی فضاهای خدماتی مانند اسطبل و مطبخ و انبار، با درهایی دیگر با بیرون ارتباط جدا دارند. بنا، علاوه بر اجزای یاد شده، در گوشه شمال شرقی بخش مجزایی دارد که شامل یک اتاق و حیاطی کوچک است. این حیاط نیز با ورودی مستقلی با بیرون بنا ارتباط دارد.

حیاط اصلی بزرگ و مفصل است. ایوانها و تالارها و اتاقها جملگی در اطراف آن نشسته اند و به آن می نگرند؛ اما فضاهای خدماتی بیشتر در کنجها و در پس اتاقهای رو به حیاط واقع شده و از خوان گسترده حیاط بی بهره اند؛ و همین آنها را فضاهایی کم اهمیت کرده است. حیاط اصلی مستطیل شکل و کشیدگی آن تقریبا در امتداد شمال شرقی- جنوب غربی است. جبهه جنوب غربی این حیاط از دیگر جبهه ها بلندتر و مهم تر است. در میانه این جبهه، ایوانی رفیع و بلند قرار دارد. قرارگیری این فضای نیم باز، یعنی مهم ترین و بزرگ ترین فضای خانه، در رأس حیاط اثر فراوانی در کیفیت فضایی حیاط گذاشته است. برخلاف جبهه جنوب غربی، بخش اعظم جبهه شمال شرقی حیاط را به جز ایوان کوچک و کوتاه در مرکز آن، مجموعه ای از فضاهای بسته تشکیل می دهد و همین بر اهمیت ایوان اصلی می افزاید.

دو جبهه جنوب شرقی و شمال غربی نیز با یکدیگر متفاوت است: در جبهه شمال غربی، سه ایوان کوچک در مرکز و دو سه دری در طرفین آنها و دو راهرو در دو انتهای جبهه واقع است؛ اما بر عکس، در میانه جبهه جنوب شرقی، فضاهای بسته نشسته اند: یک پنج دری در مرکز و در هر سمت آن، ابتدا ایوانچه ای باریک و سپس سه دری و دوباره ایوانچه ای دیگر. لذا در یکی از دو جبهه مقابل تفوق با فضای نیم باز و در دیگری با فضای بسته است. در جبهه جنوب شرقی، راهروها (فضاهای نیم باز) در حد فاصل فضاهای بسته قرار دارد؛ و در جبهه مقابل آن، فضاهای بسته چون حامیان فضای نیم باز جلوه کرده اند. این دو جبهه رو به هم عمق یکسانی دارند.

تحلیل خانه‌های تاریخی، تحلیل نمونه موردی اماکن تاریخی، تحلیل خانه‌های تاریخی کاشان، تحلیل خانه لاری‌ها ، تحلیل خانه بروجردی‌ها،  تحلیل خانه مرعشی در شوشتر، تحلیل خانه مستوفی در شوشتر 

قیمت قبل از تخفیف 100000 تومان