دانلود پروژه طراحي و تبيين مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان با استفاده از شبكه‌هاي عصبي

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان
48000 تومان – خرید