دانلود پروژه طراحي و تبيين مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان با استفاده از شبكه‌هاي عصبي

قیمت قبل از تخفیف 100000 تومان