دانلود پایان نامه بررسی و کاربرد هوش ازدحامی در مسئله مدیریت بحران

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان