دانلود پایان نامه ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد» ، تكنيك «شب

قیمت قبل از تخفیف 10000 تومان
8000 تومان – خرید