دانلود پاورپوینت کویر

دانلود پاورپوینت کویر

 کویر منطقه‌ای است که به دلیل موقعیت جغرافیایی (معمولاً ختم رودخانه‌ها در آن) و حرارت شدید آفتاب به نمکزار بدل شده باشد.

برخی کویرها قبلاً دریاچه یا دریاهایی بوده‌اند که در اثر تبخیر آب از آن‌ها به نمکزار بدل شده‌اند.

بیابان مرکزی ایران که دشت کویر نامیده می‌شد، درون خود تعداد زیادی کویر، مانند کویر درانجیر، کویر ساغند، روح مرغوم و… را جا داده است.

ب) خصوصیات کلی فرم بنادر این نواحی:

.1کلیه بناها بصورت کاملا درونگرا و محصور

.2کلیه بناها دارای حیاط مرکزی (بجزحمام)و اغلب دارای زیرزمین،ایوان وبادگیر

.3کف ابنیه ،خصوصا حیاط،پائین تر از سطح معابر

.4ارتفاع اتاق هانسبتا زیاد

.5طاق ها غالبا قوسی و گنبدی

.6دیوار ها نسبتا قطور

مطلوب: فرم مربع ،جان پناه بلند بام،قرارگیری حیاط درسطح پائین تراز کوچه،طاق های قوسی و گنبدی

ج) نوع مصالح

عمدتا گل و خشت و آجر

مصالح سفید

قیمت قبل از تخفیف 100000 تومان