دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه ایران باستان به همراه پلانها و تصاویر

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه ایران باستان به همراه پلانها و تصاویر

 موزه ملی ایران با قدمتی حدود 60 سال،نه تنها بزرگترین موزه باستان شناسی و تاریخ ایران است،بلکه از نظر تنوع و کیفیت آثار،یکی از چند موزه بزرگ جهان نیز محسوب می شود.این بنا با هدف نگهداری و پژوهش در آثار گذشتگان،معرفی ونمایش وانتقال میراث آنها به آیندگان،ایجاد و تقویت تفاهم میان اقوام وملل،شناخت و نمایش سهم آنها در فرهنگ و تمدن جهانی،کمک و تلاش در بهبود و افزایش میزان دانش عمومی مردم،به ویژه پژوهشگران برپا شده است.

0422

در طرح معماری موزه سعی شده است هماهنگی لازم را با موضوع و اشیاء داخل آن داشته و با تاریخ کشور نیز مرتبط و پیوسته باشد . نمای عمومی ساختمان موزه ، به شکل کاخ فیروزآباد فارس ساخته شده است و رنگ آجرهای آن نیز به پیروی از معماری عصر ساسانی سرخ تیره انتخاب شده است .

محل موزه مذکور به نحو سنجیده ای در نقطه ای از شهر تهران که قابل دسترسی از تمام نقاط باشد تعیین گردیده است و امکان گسترش آن و فضای سبز نیز برای آن لحاظ شده است .

 

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه ایران باستان به همراه پلانها و تصاویر

 موزه ملی ایران با قدمتی حدود 60 سال،نه تنها بزرگترین موزه باستان شناسی و تاریخ ایران است،بلکه از نظر تنوع و کیفیت آثار،یکی از چند موزه بزرگ جهان نیز محسوب می شود.این بنا با هدف نگهداری و پژوهش در آثار گذشتگان،معرفی ونمایش وانتقال میراث آنها به آیندگان،ایجاد و تقویت تفاهم میان اقوام وملل،شناخت و نمایش سهم آنها در فرهنگ و تمدن جهانی،کمک و تلاش در بهبود و افزایش میزان دانش عمومی مردم،به ویژه پژوهشگران برپا شده است.

0422

در طرح معماری موزه سعی شده است هماهنگی لازم را با موضوع و اشیاء داخل آن داشته و با تاریخ کشور نیز مرتبط و پیوسته باشد . نمای عمومی ساختمان موزه ، به شکل کاخ فیروزآباد فارس ساخته شده است و رنگ آجرهای آن نیز به پیروی از معماری عصر ساسانی سرخ تیره انتخاب شده است .

محل موزه مذکور به نحو سنجیده ای در نقطه ای از شهر تهران که قابل دسترسی از تمام نقاط باشد تعیین گردیده است و امکان گسترش آن و فضای سبز نیز برای آن لحاظ شده است .

قیمت قبل از تخفیف 50000 تومان
30000 تومان – خرید