دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی دو نمونه خارجی بیمارستان به همراه پلان ها و تصاویر

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی دو نمونه خارجی بیمارستان به همراه پلان ها و تصاویر

در این پروژه به تحلیل و بررسی دو نمونه بیمارستان خارجی پرداخته شده و به همراه آن تمامی پلانها و تصاویر ارائه شده است:

1- نمونه بیمارستان در آلمان:

ساختمان جدید بیمارستان آگاتارید در بستری طبیعی در کوهپایه‌های باواریا از رشته کوه‌های آلپ قرار گرفته است. توده ساختمان همچون مکعب‌های توخالی چیده شده کنار هم در بستر سبز سایت به چشم می‌خورد هر بلوک با سقفی کم شیب پوشیده شده و در دل خود حیاط مرکز مربع شکل را جا داده است. این مکعب‌های هفت گانه حول یک ساختمان مرکزی، بیمارستان بزرگی را درمونیخ تشکیل می‌دهند که ارای 22400 متر مربع زیر بنا و 46200 مترمربع فضای سبز احاطه شده است. قرار گیری در دل این بستر طبیعی لزوم هماهنگی با طبیعت اطراف را دو چندان می‌کند.

این بیمارستان در کوهپایه های باواریا از رشته کو آلپ قرار گرفته است.این بیمارستان دارای 22400 متر مربع زیر بنا و 46200 متر مربع فضای سبز است.قرار گیری بنا در دل بستری طبیعی لزوم هماهنگی آنرا با طبیعت اطراف دوچندان می کند.

2-نمونه بیمارستان در اسپانیا:

” بیمارستان ماتارو” در زمینی با شیب هفت درصد در نزدیکی شهر ماتارو واقع در اسپانیا در قالب توده ای گسترده طراحی و اجرا شده است. احجام طراحی شده کاملا راست گوشه و ا هندسه ای خوانا در جهت سازگاری با توپوگرافی زمین ساختاری پلکانی یافته اند، از این رو ساختمان هشت طبقه بیمارستان در نگاه اول چندان بلند به نظر نمی رسد و از طرفی پایین تر از مجموعه نیز از نور و دید مناسب برخوردار است.

این بیمارستان یکی از بزرگترین و مهمترین بیمارستان ها در اسپانیا می باشد و دارای معماری منحصر به فردی است که آن را از سایر بناهای مشابه متمایز می کند.

 

دانلود پاورپوینت بیمارستان، تحلیل بیمارستان، تحلیل بیمارستان لاله، تحلیل بیمارستان میلاد، تحلیل بیمارستان پارس رشت، تحلیل بیمارستان کودکان، تحلیل بیمارستان مغز، پاورپوینت تاسیسات بیمارستان،برنامه فیزیکی بیمارستان ،  تحلیل بیمارستان آتیه تهران

 

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی دو نمونه خارجی بیمارستان به همراه پلان ها و تصاویر

در این پروژه به تحلیل و بررسی دو نمونه بیمارستان خارجی پرداخته شده و به همراه آن تمامی پلانها و تصاویر ارائه شده است:

1- نمونه بیمارستان در آلمان:

ساختمان جدید بیمارستان آگاتارید در بستری طبیعی در کوهپایه‌های باواریا از رشته کوه‌های آلپ قرار گرفته است. توده ساختمان همچون مکعب‌های توخالی چیده شده کنار هم در بستر سبز سایت به چشم می‌خورد هر بلوک با سقفی کم شیب پوشیده شده و در دل خود حیاط مرکز مربع شکل را جا داده است. این مکعب‌های هفت گانه حول یک ساختمان مرکزی، بیمارستان بزرگی را درمونیخ تشکیل می‌دهند که ارای 22400 متر مربع زیر بنا و 46200 مترمربع فضای سبز احاطه شده است. قرار گیری در دل این بستر طبیعی لزوم هماهنگی با طبیعت اطراف را دو چندان می‌کند.

این بیمارستان در کوهپایه های باواریا از رشته کو آلپ قرار گرفته است.این بیمارستان دارای 22400 متر مربع زیر بنا و 46200 متر مربع فضای سبز است.قرار گیری بنا در دل بستری طبیعی لزوم هماهنگی آنرا با طبیعت اطراف دوچندان می کند.

2-نمونه بیمارستان در اسپانیا:

” بیمارستان ماتارو” در زمینی با شیب هفت درصد در نزدیکی شهر ماتارو واقع در اسپانیا در قالب توده ای گسترده طراحی و اجرا شده است. احجام طراحی شده کاملا راست گوشه و ا هندسه ای خوانا در جهت سازگاری با توپوگرافی زمین ساختاری پلکانی یافته اند، از این رو ساختمان هشت طبقه بیمارستان در نگاه اول چندان بلند به نظر نمی رسد و از طرفی پایین تر از مجموعه نیز از نور و دید مناسب برخوردار است.

این بیمارستان یکی از بزرگترین و مهمترین بیمارستان ها در اسپانیا می باشد و دارای معماری منحصر به فردی است که آن را از سایر بناهای مشابه متمایز می کند.

 

دانلود پاورپوینت بیمارستان، تحلیل بیمارستان، تحلیل بیمارستان لاله، تحلیل بیمارستان میلاد، تحلیل بیمارستان پارس رشت، تحلیل بیمارستان کودکان، تحلیل بیمارستان مغز، پاورپوینت تاسیسات بیمارستان،برنامه فیزیکی بیمارستان ،  تحلیل بیمارستان آتیه تهران

قیمت قبل از تخفیف 100000 تومان