دانلود پاورپوینت اقلیم محمود اباد مازندران

دانلود پاورپوینت اقلیم محمود اباد مازندران

محمودآباد یکی دیگر از زیباترین نواحی شمال ایران و استان مازندران است کهدر آن ساحل دریا به باریکترین پهنای خود میرسد. محمودآباد در گذشته پیش بندر آمل بوده وبه عنوان یکی از کانون های حمل و نقل کالاهای تجاریایران و روسیه ایفای نقش میکرد که با توسعه بنا در نوشهر و انزلی ازاهمیت آن کاسته شد. محموآباد یکی از زیباترین سواحل دریای مازندران رادارد که از نظر توسعه توریسم ساحلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.این منطقه به انواع خدمات و تجهیزات گردشگری مجهز است. شهرستان محمودآبادیکی از شهرستان های استانمازندارن از شمال به دریای مازندران، از خاور بهبابلسر، از جنوب به آمل و از باختر به نور محدود میشود.

محمودآباد از جمله شمالی ترین نقاط کشور ولی با عرض جغرافیایی کم میباشد.بیشترین عنصر اثرگذار در اقلیم محمودآباد تضادهای ارتفاعی آن میباشد.نور بدلیل ناهمواری  و همجواری با دریای مازندران و جهت جریانهای آب و هوایی دارای آب وهوایی خاص میباشد.

 

در این منطقه چوب از مصالح عمده جهت سازه وپوشش بناست.پوشش بام در نواحی جنگلی و کوهستانی از تخته ودر نواحی ساحلی ودر کنار مرداب ها از گالی استفاده میشود.برای اتصالات از طناب های گیاهی به نام دورس استفاده میشود.متداولترین نوع اندود کاهگل است که البته بیشتر مربوط به ساختمان سازی قدیم میباشد.

قیمت قبل از تخفیف 100000 تومان