دانلود مرمت مدرسه دارالفنون به‌همراه پلان‌ها و تصاویر">