دانلود تحلیل و بررسی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به همراه پلان‌ها و تصاویر

دانلود تحلیل و بررسی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به همراه پلان‌ها و تصاویر

 • نام: دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • آدرس پروژه: خیابان انقلاب، تهران
 • معمار: رولاند (رولان) مارسل دوبرول 
 • تاریخ احداث: 1320 – 1327 
 • تاریخ بهره برداری: 1328
 • مساحت زمین: 20350 مترمربع
 • مساحت ساخته شده: 19850 مترمربع
 • نوع: آموزشی 
 • سازه: اسکلت بتنی 
 • کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری (وزارت فرهنگ وهنر وقت)
 • عکاس: فرهاد نیرومند (تصاویر جدید)

با موافقت وزارت فرهنگ و هنر وقت، در مهرماه 1319 هجری شمسی، دانشکده هنرهای زیبا، با نام «هنرکده»، در محل دبیرستان مروی شروع به کار کرد. پس از شهریور 1320 هجری شمسی، کارگاه های هنرکده به زیرزمین ناحیه غربی بنای دانشکده فنی (در محوطه دانشگاه تهران) منتقل شد و با نام «هنرکده»، با عنوان مدارس عالی، ضمیمه دانشگاه تهران شد و سپس به موجب قانون مصوب 29 فروردین 1328 هجری شمسی با نام «دانشکده هنرهای زیبا» به دانشکده های دانشگاه تهران اضافه شد. در شهریور 1328 هجری شمسی با بهره برداری از یکی از کارگاه های دانشکده در محوطه دانشگاه تهران، به محل کنونی خود انتقال یافت.

در سال 1384 هجری شمسی، با تبدیل دانشکده های دانشگاه تهران به پردیس، دانشکده هنرهای زیبا به «پردیس هنرهای زیبا» و گروه های ذکر شده، به «دانشکده»، تبدیل شدند.

نحوه استقرار مجموعه در سایت
چیدمان دانشکده های دانشگاه تهران در سایت، پیرامون مسیری ∩ شکل می باشد که دانشکده هنرهای زیبا در انتهای ضلع جنوب شرقی آن جای گرفته است. پردیس هنرهای زیبا، از شمال به دانشکده ادبیات، از شرق به خیابان قدس، از جنوب به خیابان انقلاب و از غرب به محوطه برگزاری نماز جمعه و فضای سبز محدود شده است.

قیمت قبل از تخفیف 50000 تومان
30000 تومان – خرید