اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژي آموزشي بركارايي نيروي انساني در دبيرستانهاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران (سالهاي 83-82 و 80 – 79)

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان
48000 تومان – خرید